Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для  безоплатної  передачі в системі НАМН України

40

На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінами

до безоплатної передачі пропонується  основний засіб, який перебуває на обліку ДУ «Інститут спадкової патології  НАМН України»:

з/п

Найменування Рік введення в експлуата-цію Інвентарний

номер

Первісна вартість

(грн)

Знос (%%)
1 Сканер ультразвуковий «Алока-63» 1990р. 101470028 57 434,0 100

Обладнання морально застаріле, непридатне для подальшого використання