Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України

29797
Керівник: академік НАМН України Юрій Геннадійович Антипкін
Сайт: http://ipag-kiev.org.ua
Контакти: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8. Е-mail: ipag@ukr.net
Телефон: тел.: (044)483-80-67, факс: 483-80-26
Інститут – головна науково-практична установа держави в галузі охорони здоров’я матері та дитини був заснований 10 березня 1929 року. У лютому 1993 року інститут  увійшов до складу Академії медичних наук України.
За часи його існування директорами інституту були  Бендерська Б.О., Буйко П.М., Турова Ф.Д., Хохол О.М., Бурова М.Д., Пап О.Г. З 1979 по 2005 р. інститут очолювала академік НАН, НАМН України та Російської АМН Лук’янова Олена Михайлівна. З 2005 року директор – академік НАМН України Антипкін Юрій Геннадійович.

08 лютого 2018 року Президія НАМН України своєю постановою присвоїла державній установі «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України» ім’я академіка О.М. Лук’янової.

В інституті працюють 276 науковців та 162 практичних лікарів,  1 академік НАМН України, 2 члени-кореспонденти НАМН України, 31 професор, 52 докторів наук і 140 кандидатів наук, 11 Лауреатів Державних премій та 18 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених лікарів України. За наукові досягнення вченими інституту отримано 11 Державних премій України та 15 премій НАМН України.
Структура інституту включає 32 наукових відділення, які входять до складу педіатричного, акушерсько-гінекологічного, діагностичного, лабораторно-експериментального та науково-організаційного підрозділів. Клінічну базу складають дитячі (200 ліжок) і акушерсько-гінекологічні клініки (300 ліжок). Функціонують дитяча  консультативна поліклініка, жіноча та медико-генетична консультації з кабінетами пренатальної УЗД діагностики, кабінети  планування сім’ї,  проблем охорони здоров’я жінки та проблем здоров’я дитини.
 Інститут є головною установою з проблемної комісії  МОЗ та НАМН України  “Педіатрія”. В інституті функціонує спеціалізована вчена Рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій з педіатрії, акушерстві і гінекології, діє  аспірантура, докторантура та клінічна ординатура з педіатрії, неонатології, акушерства і гінекології, дитячої неврології та хірургії, де щорічно навчається близько 30 фахівців.
На базі інституту працюють курси інформації та стажування для лікарів-педіатрів, акушерів і гінекологів.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності:

• Перинатальна охорона плода та новонародженого. Розробка методів пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, їх хірургічної корекції;
• Розробка методів преконцепційної підготовки до вагітності, лікування  та профілактика   ускладнень у вагітних жінок з акушерською та  екстрагенітальною патологією і їх  новонароджених дітей;
• Вивчення стану репродуктивного здоров’я у жінок, розробка новітніх технологій діагностики, хірургічних і консервативних методів лікування  непліддя та  гінекологічних  захворювань;
• Вивчення параметрів здоров’я дітей, та найбільш актуальних проблем розвитку, прогресування, профілактики  та лікування хронічних соматичних захворювань в дитячому віці;
• Наукові основи природного харчування дітей першого року життя, впровадження в  практику нових продуктів харчування для здорових  і хворих дітей та вагітних жінок;
• Організаційні і медико-соціальні проблеми охорони здоров’я матері  і дитини з урахуванням екологічних особливостей різних регіонів  України.
Ученими інституту вперше в світі розроблено та впроваджена трьохланкова система спостереження вагітних з екстрагенітальною та акушерською патологією (жіноча консультація – санаторій – пологовий будинок); створено уніфіковані програми ранньої дородової діагностики вроджених вад плода та його життєздатності і хірургічної допомоги новонародженим з вадами розвитку; розроблено нові методи діагностики внутрішньоутробного інфікування та виходжування недоношених дітей і немовлят з тяжкою патологією; розроблено заходи з попередження та корекції порушень репродуктивного здоров’я жінок; впроваджено новітні органозберігаючі технології лікування пухлинної та передпухлинної патології матки та яєчників; розроблена система надання медичної допомоги жінкам в менопаузі.
В співпраці з інститутами НАМН, НАН України та інших відомств: розкрито нові ланки патогенезу хронічних інвалідизуючих захворювань у дітей (хронічний гепатит, цироз печінки, бронхолегеневі  та ревматичні хвороби), розроблено нові діагностичні критерії і технології відновлювального лікування; створені продукти лікувально-оздоровчого харчування та ряд препаратів метаболічної й пробіотичної дії. Розроблено також нові методи діагностики і лікування церебрального паралічу у дітей з застосуванням клітинної терапії та сучасний алгоритм діагностики епілепсій у дітей раннього віку; створено автоматизовану програму скринінг-оцінки стану здоров’я та розроблені профілактично-оздоровчі комплекси для школярів.
Як науково-практичний заклад з охорони здоров’я матері та дитини, інститут виконує також функції державного перинатального центру IV рівня, бере активну участь в реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» та виконання Міжнародної  програми ВООЗ «Сім’я» та «Діти України».
Інститут має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює та виконує спільні наукові дослідження з вченими Японії, Великобританії, США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Росії. Фахівці інституту беруть участь у виконанні міжнародної програми ВООЗ ELSPAC  «Діти 90-х».
В інституті створено центр телемедицини, який має зв’язок з регіональними перинатальними центрами; укладено договори з управліннями охорони здоров’я про співробітництво по наданню спеціалізованої медичної допомоги дітям та матерям.
Щорічно в клініках і амбулаторних підрозділах інституту отримують висококваліфіковану допомогу понад 25 тисячам жінок і дітей з різних регіонів України.
В акушерсько-гінекологічних клініках надається медична допомога вагітним з екстрагенітальною (захворювання серця, печінки, нирок, легень, крові, підшлункової залози) та акушерською патологією, жінкам з неплідністю, а також проводиться пренатальна діагностика вад розвитку плода. Активно працює центр підготовки лактації та підтримки грудного вигодовування дітей.
В дитячі клініки госпіталізуються хворі діти з патологією органів травлення, бронхо-легеневої,  серцево-судинної та нервової систем, з алергічними захворюваннями та хворобами сполучної тканини. Надається торако-абдомінальна хірургічна допомога дітям при різних аномаліях розвитку.
Інститут є видавцем журналів: «Перинатологія та педіатрія», «Здоров’я  жінки», «Репродуктивна ендокринологія».