Заголовок

687

Шановний Ростиславе Володимировичу, шановні народні депутати, шановні колеги!
Як людина, яка неодноразово виступала в цій величній залі, хочу наголосити, що сьогодні дійсно відбулася, мабуть вперше, така необхідна і така дійсно чудова розмова: якою ж бути  українській  науці, в тому числі і медичній? 

Почну з найголовнішого. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС ставить перед        вітчизняною наукою, медичною зокрема,           низку викликів. Назву лише декілька  проблем, які знаходяться  в центрі уваги науковців і водночас, обговорюються і в суспільстві. Всі вони потребують не лише  правового, а й морально-етичного  наукового осмислення: геном людини, стовбурові клітини, трансплантація  органів, сурогатне материнство, біобезпека – я міг би продовжувати довго цей список. Якщо в науковому плані з цих проблем ми не "пасемо  задніх", то    в сфері правового забезпечення значно відстаємо.  Програємо в патентуванні новітніх наукових розробок, методик лікування, правового регулювання доступу на внутрішній ринок фармпрепаратів тощо. Саме тому ми об'єднали зусилля з Національною академією правових наук і створили центр медичного права до складу якого на громадських засадах ввійшли провідні вчені, медики та юристи. Мабуть символічно, що я виступаю зразу ж після Першого віце-президента всієї академії.

Стратегічним підґрунтям активізації науково-практичної діяльності академії її послідовна, постійна співпраця з Національною академією. Розширення фундаментальних досліджень базових напрямків медицини. Їх результати створюють основу нових медичних технологій, лікарських засобів, методів профілактики захворювань, подальший розвиток отримують геномні та клітинні технології, медико-інженерні технології діагностики і лікування найбільш соціально значущих захворювань.

Водночас євроінтеграційні прагнення України активна співпраця наших вчених з зарубіжними колегами вимагає переосмислення ролі нашої академії як в країні так і на міжнародній арені, і ми це робимо. За останні п'ять років вчені академії брали участь в понад 500 наукових програмах закордонних університетів і інститутів. Найбільшу кількість їх виконували з науковцями США, Японії, Канади, Великобританії, Австрії, Південної Кореї, я міг би продовжувати цей список країн. Минулого тижня ряд наших інститутів разом з вченими США, Польщі, Сербії та  Білорусії приступили до реалізації гранту Фонду … США по проблемі захисту здоров'я людини та безпека в енергетиці. Я наголошую, що  недавно Президент країни проголосив нагальну необхідність і пріоритетність реформи енергетичного сектору і цей напрям, який  ми обрали набуває дійсно загальнодержавної ваги. 

Саме наука забезпечить безпеку  енергетичного комплексу.

Я підтримую  пропозицію народного депутата Ханенка про доцільність створення в нашій  країні Інституту громадського здоров'я як це існує в усіх  розвинених країнах, причому не обов'язково нового, ми знайдемо можливості як на базі наших  існуючих створити за наші  можливості об'єднати, створити такий  інститут.

Рік  тому в чотирьох областях і місті Києві на базі наших інститутів ВОЗ…. МОЗ створено п'ять кластерів, які концептуальним завданням мають об'єднати зусилля вчених і практиків  по взаємним пов'язаним напрямкам: наука, освіта, медицина   по суті це центри трансферу медичних технологій, які мають прискорити імплементацію інноваційних розробок, новітніх медичних технологій та інших результатів наукових досліджень  у практику … охорони. Активізувалась робота з молодими науковцями, мені приємно сказати, кожний четвертий науковець в нашій академії – це молодий вчених до 35 років, але я підтримую тих, що вже говорили з  цієї трибуни. Вони від нас  скоро просто поїдуть. Вони сьогодні не отримують навіть зарплату за свої наукові ступені.

Кілька слів про законодавство. Серед тих, що вимагають першочергового розгляду, я вважаю, це Закон про трансплантацію, він уже 10 років лежить в Верховній Раді. І треба тільки змінити презумпцію незгоди на презумпцію згоди – два слова змінити, вірніше, одне слово, а результат… Білорусь це зробила і щорічно робить 80 операцій на серці, в тому числі нашим українцям.

Наші плани. Нам потрібно прискорити інноваційний  розвиток медичної науки на основі державного приватного партнерства, запровадити грантову форму фінансування установ, персоналізацію фінансування проривних наукових груп, визначити пріоритети в розвитку науки, опрацювати медико-економічні стандарти надання високоспеціалізованої допомоги.

Наша мета –  медична наука і охорона здоров'я повинні нарешті відповідати очікуванням та потребам народу України. Дякую.