Заголовок

703

25 червня 2014 року на базі ДУ «ІПАГ НАМН України» був проведені  Телеміст  між ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» та Інститутом  фетальної терапії  Джексонівського госпіталю Майамі, США
Тема телемосту: Подальше співробітництво за наступними напрямками:

  • наукове співробітництво між відділенням медицини плода ІПАГ НАМН України та  Інститутом Фетальної терапії Джексонівського госпіталю Майамі:
  • навчання в галузі фетальної медицини для перинатологів та дитячих хірургів Інституту у межах програми «Телемедицина» (для лікарів, акушерок, медсестер та молодшого медичного персоналу);
  • можливість стажування з фетальної хірургії в США 2 фахівців ІПАГ НАМН України;

 
В Телемості приймали участь:
США: Директор Інституту Фетальної терапії  Р. Квинтеро та  співробітники.
Україна:          Директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», академік НАМН України, професор Ю.Г.Антипкін, заступник директора інституту,  професор  В.В.Подольський, зав. відділенням медицини плода, професор І.Ю.Гордієнко, зав. відділенням новітніх технологій в акушерстві інституту, д.м.н. Н.Я. Скрипченко, зав. відділенням ендокринології та вроджених вад розвитку інституту, професор Т.В.Авраменко, зав. відділенням інформаційних технологій в медицині інституту, к.м.н. Р.В.Марушко, зав. віддділенням проблем здорової жінки інститут, к.м.н. Вол.В. Подольський, наукові співробітники та лікарі інституту.
 
В дискусії жваво обговорювались питання організації та обладнання робочих місць для фетальної хірургії в ІПАГ НАМН України, спеціалізованої операційної та підготовки медичного персоналу. Особлива увага приділялась безпеці вагітної жінки та її плода під час оперативних втручань.