Засідання бюро Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України

607

28-29 березня 2023 року на спільному засіданні бюро Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України (далі – Відділення) та Експертної ради з питань планування та виконання науково-дослідних робіт було заслухано звіти наукових установ Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України про діяльність у 2022 році, насамперед, про результати виконання завершених та перехідних науково-дослідних робіт.

28 березня 2023 року свої звіти представили наукові установи міста Києва: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

29 березня 2023 року на засіданні, яке відбувалось в режимі онлайн-конференції, свої звіти представили наукові установи міст Харкова та Львова: ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України», ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», а також ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

Керівники наукових установ представили результати наукової діяльності за звітний період та роботи клінічних підрозділів, окреслили участь інститутів у наданні високоспеціалізованої медичної допомоги учасникам бойових дій та населенню, постраждалому від окупації, зокрема вимушеним переселенцям.

Рецензенти з числа академіків та членів-кореспондентів НАМН України та науковців Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця надали змістовну характеристику науково-дослідним роботам, що виконувались в інститутах, підкреслили їхню актуальність, новизну та високо оцінили отримані наукові результати.

Академік-секретар академік Базика Д.А. представив змістовну доповідь про підсумки роботи Відділення в 2022 році, у якій наголосив, що наукові установи, незважаючи на роботу в скрутних умовах воєнного часу та брак кадрів через вимушене переселення, забезпечили виконання запланованих науково-дослідних робіт. Зазначив, що впродовж 2022 року науковцями інститутів Відділення виконувалось 154 НДР (40 фундаментальних та 114 прикладних). Завершено виконання 58 НДР (15 фундаментальних та 43 прикладних). З цього числа виконання 7 НДР (2 фундаментальних та 5 прикладних) з об’єктивних причин припинено достроково.

Незважаючи на труднощі, отримано вагомі наукові результати, які гідно представлені в 1200 наукових публікаціях, зокрема 642 статтях, 308 – у міжнародних фахових виданнях, з них 77 публікацій у таких, що індексуються базами Web of Science та/або Scopus. З цього числа 35% статей було розміщено у профільних виданнях, що віднесені до квартилів Q1/Q2. Підготовлено 9 монографій (1 – за кордоном) та розділи в 16 монографіях (з них 14 зарубіжних).

У кожній науковій установі Відділення виконується по декілька науково-дослідних робіт на воєнну тематику і вже отримано важливі для держави результати, зокрема:

– розроблено засіб «Гемостоп поля бою порошковий «Гемма-2» (перев’язувальний засіб порошковий)», який показав високу ефективність в польових умовах зони АТО завдяки здатності зупиняти навіть важкі артеріальні та абдомінальні кровотечі; розроблено новий комбінований протимікробний засіб у формі мазі для лікування ран і ранових інфекцій (ДУ «Інститут мікробіології та імунології НАМН України»);

– проведено аналіз норм харчування військовослужбовців ЗС України за підсумками якого розроблено «Методичні вказівки зі складання розкладок продуктів у закладах охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України» (дозволяють узгодити регламентовані керівними документами МО України системи дієт лікувального харчування військовослужбовців Збройних Сил України із затвердженим Каталогом продуктів харчування); «Організаційно–методичні вказівки щодо раціонального харчування військовослужбовців сил спеціальних операцій Збройних Сил України» (затверджено та введено в дію наказом командувача ССО №543 від 11.11.2020р.), «Методичні рекомендації щодо оптимального нутрієнтного складу добового раціону харчування військовослужбовців на кваліфікаційному курсі підготовки Сил спеціальних операцій Збройних Сил України» ( ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»);

– розроблено методики визначення основних компонентів, що входять до складу двох нових оригінальних інфузійних засобів поліфункціональної дії, що можуть застосовуватися для «малооб’ємної» інфузійної терапії (білково-сольовий гіперосмолярний розчин на основі донорського альбуміну та комплексний кристалоїдний гіперосмолярний розчин), в т.ч. у військових та населення з урахуванням впливу наслідків техногенних катастроф і бойових дій (ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»).

– запропоновані діагностичні маркери опромінення та радіогенної патології, такі як показники генної експресії, нестабільності генома і клітинного старіння, що особливо важливо в умовах високого ризику виникнення аварійних ситуацій на атомних станціях, де знаходяться російські військові зі своєю технікою, боєприпасами та авантюрним і непрофесійним відношенням до атомної енергетики. Приділено увагу визначенню ролі радіаційного та психогенних чинників, поліформізму промотора гена моноаміноксидази-А (МАОА- u VNTR) у формуванні симптомокомплексу агресивності у дітей- мешканців радіоактивно забруднених територій і дітей- переселенців з зони збройного конфлікту (ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»);

– сумісно з Національним інститутом раку США розпочато широкомасштабний генетичний проект, який завдяки останнім досягненням геномних технологій, спроможних вивчати повну геномну послідовність як ДНК, так і транскриптом, вперше в світі надасть комплексну характеристику геномних змін у післячорнобильських радіогенних папілярних карциномах щитоподібної залози порівняно зі спорадичними випадками з урахуванням інформації щодо ступеня радіаційного опромінення, гістопатологічних характеристик пухлин та клінічного перебігу захворювання тощо (ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка»);

– досліджено видовий склад та біологічні властивості збудників ранових інфекцій у учасників бойових дій, встановлено провідні збудники та вивчено дію нових антимікробних препаратів; видані методичні рекомендації «Спосіб визначення чутливості бактерій до дезінфікуючих засобів» (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України») тощо.

Академік Базика Д.А. зазначив, що найбільш актуальними напрямками діяльності установ Відділення у 2022 році були розробка та удосконалення медичних технологій лікування та реабілітації при бойових ураженнях, психофізіологічна реабілітація учасників бойових дій та членів їх сімей; розробка медичних технологій діагностики, лікування, профілактики вірусних та бактеріальних інфекцій, які є факторами біологічної небезпеки для населення України; розробка науково-обґрунтованих санітарно-епідеміологічних заходів для нормалізації стану, зокрема, на визволених від окупантів територій країни; обґрунтування заходів з охорони довкілля і збереження здоров’я населення при аварійних ситуаціях на атомних електростанціях.

Заслухавши та обговоривши звіти державних наукових установ про підсумки наукової, науково-технічної та науково-організаційної роботи в 2022 році, у відповідності до Статуту Національної академії медичних наук України та Положення про відділення Національної академії медичних наук України, бюро Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України та Експертна рада з питань планування та виконання науково-дослідних робіт постановила прийняти та передати Президії Національної академії медичних наук України на затвердження звіти за 2022 рік про наукову, науково-технічну та науково-організаційну діяльність наукових установ Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України.