Засідання наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини

511

Наукова рада при Президії Національної академії медичних наук України з теоретичної та профілактичної медицини

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідань наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини 10 – 11 грудня 2014 року
10 грудня 2014 року
Планування бюджетної тематики на 2015-2017 роки:
ДУ «Інститут  геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН»
Доповідач: Безруков Владислав Вікторович до 15 хв.
        Рецензент: Корнацький Василь Михайлович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут  генетичної та регенеративної медицини НАМН»
Доповідач: Бутенко Геннадій Михайлович до 15 хв.
Рецензент: Пілінська Марія Андріївна до 10 хв.
 
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН»
Доповідач: Полька Надія Степанівна до 15 хв.
Рецензент: Омельчук Сергій Тихонович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут  медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН»
Доповідач: Красносельський Микола Віллєнович до 15 хв.
Рецензент: Ничитайло Михайло Юхимович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН»
Доповідач: Попов Микола Миколайович до 15 хв.
Рецензент: Широбоков Володимир Павлович до 10 хв.
 
       11 грудня 2014 року
 
Планування бюджетної тематики та наукових частин державних програм
на 2015-2017 роки:
 
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН»
(«Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки»)
Доповідач: Базика Димитрій Анатолійович до 15 хв.
Рецензенти: Коренєв Микола Михайлович до 10 хв.
                     Ткаченко Михайло Миколайович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут медицини праці НАМН»
Доповідач: Чернюк Володимир Іванович до 15 хв.
Рецензент: Яворовський Олександр Петрович  до 10 хв.
 
ДУ «Інститут  патології крові та трансфузійної медицини НАМН»
Доповідач: Новак Василь Леонідович до 15 хв.
 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН»
Доповідач: Караченцев Юрій Іванович до 15 хв.
Рецензент: Медведь Володимир Ісаакович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН»
Доповідач: Тимченко Анатолій Сергійович до 15 хв.
Рецензент: Новак Василь Леонідович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН»
Доповідач: Бухтіарова Тетяна Анатоліївна до 15 хв.
Рецензент: Чекман Іван Сергійович до 10 хв.