Засідання Наукової ради з клінічної медицини

391

Наукова рада при Президії Національної академії медичних наук України  з клінічної медицини
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідань Наукової ради з клінічної  медицини 08 – 09 грудня 2014 року
08 грудня 2014 року
1. Вибори директора Державної установи «Інститут  стоматології НАМН»      
2. Планування бюджетної тематики та наукових частин державних програм
на 2015-2017 роки:
 
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН»
Доповідач: Коваленко Володимир Миколайович до 15 хв.
Рецензент: Коркушко Олег Васильович до 10 хв.
 
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН»
Доповідач: Фещенко Юрій Іванович до 15 хв.
Рецензент: Чумак Анатолій Андрійович до 10 хв.
 

ДУ «Інститут  стоматології НАМН»

Доповідач: Левицький  Анатолій Павлович  до 15 хв.
Рецензент: Маланчук Владислав Олександрович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН»
Доповідач: Степанов Юрій Миронович до 15 хв.
Рецензент: Денисова Маргарита Федорівна  до 10 хв.
 
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН»
Доповідач: Фадєєнко Галина Дмитрівна до 15 хв.
Рецензент: Нетяженко Василь Захарович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН»
Доповідач: Кутасевич Яніна Францівна до 15 хв.
Рецензент: Калюжна Лідія Денисівна до 10 хв.
 
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН»
(«Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки»)
Доповідач: Коренєв Микола Михайлович до 20 хв.
Рецензент: Полька Надія Степанівна до 10 хв.
 
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН»
Доповідач: Щеглов Дмитро Вікторович до 15 хв.
Рецензент: Орлов Михайло Юрійович  до 10 хв.
 
 
09 грудня 2014 року
 
Планування бюджетної тематики на 2015-2017 роки:
 
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  імені М.М.Амосова НАМН»
Доповідач: Книшов Геннадій Васильович до 15 хв.
Рецензент: Бойко Валерій Володимирович до 10 хв.
 
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН»
Доповідач: Усенко Олександр Юрійович до 15 хв.
Рецензент: Захараш Михайло Петрович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН»
Доповідач: Бойко Валерій Володимирович до 15 хв.
Рецензент: Усенко Олександр Юрійович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН»
Доповідач: Заболотний Дмитро Ілліч до 15 хв.
Рецензент: Науменко Олександр Миколайович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН»
Доповідач: Дикан Ірина Миколаївна до 15 хв.
Рецензент: Базика Димитрій Анатолійович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН»
Доповідач: Волошин Петро Власович до 15 хв.
Рецензент: Бітенський Валерій Семенович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. професора М.І.Ситенка НАМН»
Доповідач: Корж Микола Олексійович до 15 хв.
Рецензент: Поворознюк Владислав Володимирович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН»
Доповідач: Гайко Георгій Васильович до 15 хв.
Рецензент: Лоскутов Олександр Євгенович до 10 хв.
 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН»
Доповідач: Антипкін Юрій Геннадійович до 15 хв.
Рецензенти: Майданник Віталій Григорович до 10 хв.
                       Венцківський Борис Михайлович до 10 хв.