Інформація про об’єкти державного майна, що пропонуються для безоплатної передачі в системі НАМН України

210

На виконання вимог пункту 4  ПОРЯДКУ списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 зі змінамидо безоплатної передачі пропонуються  наступні  основні засоби:

з/п

Найменування

Дата введення в експлуатацію

Інвентарний

номер

Первісна вартість

(грн)

Знос (%)

1

Електрофізіологічна навігаційна та абляцій на система CARTO

2007р.

101421953

37965316,00

100

2

Мікротом санний (АФ)

2007р.

   101400026

91662,00

100

3

Апарат штучної вентиляції легенів
(360,361)

2007р.

1014292361

164258,00

100

4

Апарат дихальний  SIEMENS-300 (комплект)

2007р.

1014291148

382500,00

100

5

Апарат штучної вентиляції легенів
(360,361)

2007р.

1014292360

164258,00

100

6

Система рентгенівська агіографічна Infinix з системою гемодинамічних досліджень (Амаркорд)

2007р.

1014292738

14022262,00

100

7

Апарат Perfusor gecura № 2701

2007р.

1014288948

93398,00

100

8

Внутрішньоаортальний балон насос SYSTEM 98XT

2007р.

101428072

409290,00

100

9

Внутрішньоаортальний балон насос

CS

2006

101401906

1010970,00

100

10

Внутрішньоаортальний балон насос CS

2008р.

101401905

1010970,00

100

11

Монітор пацієнта DACX 2000

2007р.

1014292369

49212,00

100

Пропозиція від  установи надійшла до НАМН України  28.08.2021 р. (вх. 3571)

Пропозиції  дійсні  протягом  30  робочих  днів  з  дня оприлюднення  інформації на сайті НАМН України.