11-ті марзєєвські читання

535

Шановні колеги!
8-9 жовтня 2015 року у м. Івано-Франківську на базі національного медичного університету буде проведено щорічну науково-практичну конференцію
«Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (одинадцяті марзєєвські читання), внесену до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2015 році».
Планується видання збірки наукових праць.

ОРГАНІЗАТОРИ:

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України»
– ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
– Наукове товариство гігієністів України
– Експертна проблемна комісія «Гігієна навколишнього середовища» МОЗ та НАМН України

На конференції будуть розглянуті наступні питання:

• гігієна навколишнього середовища та екологічна безпека населення;
• сучасні проблеми охорони громадського здоров’я;
• радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення;
• проблеми профілактики захворюваності дітей та підлітків, формування здорового спосібу життя;
• безпека для здоров’я житлового середовища та планування територій населених місць;
• методологія оцінки ризиків для здоров’я населення від забруднення навколишнього середовища;
• оцінка стану і відтворення генофонду населення; первинна профілактика вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат, викликаних чинниками оточення людини;
• гігієнічні аспекти харчування населення;
• методичні засади контролю якості дієтичних добавок та лікарських засобів;
• санітарно-протиепідемічні вимоги до організації медичного забезпечення військовослужбовців;
• безпека нанобіотехнологій;
• біологічна безпека;
• проблеми охорони здоров’я працюючих;
• науково-практичні питання реформування та оптимізації системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
• історія розвитку гігієнічної науки та санітарної практики, санітарно-просвітницька робота та наукознавство;
• соціальна медицина і організація охорони здоров'я;
• теоретичні та практичні аспекти формування єдиного інформаційного простору.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ваша заявка на участь у конференції та тези доповідей приймаються до 1 травня 2015 р. в 1 екз. на паперовому носії інформації та надсилаються на електронну пошту: bulgakov.igme@gmail.com, Svetlana-op@ukr.net
Після отримання заявки на публікацію тез доповідей Вам буде надіслано рахунок і договір для оплати.
Організаційний внесок за участь у конференції і публікацію тез складає 360 грн., в т.ч. НДС – 60 грн.

УВАГА!

Матеріали, надіслані пізніше вказаного терміну, прийматись не будуть.
Учасникам буде надіслане запрошення на електронну пошту до 20 вересня 2015 року.

КОНТАКТНІ ДАНІ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Поштова адреса:

02094, Київ, вул. Попудренка, 50, ДУ «ІГМЕ НАМНУ», відділ перспективного планування та координації наукових досліджень

Булгаков Володимир Вікторович
тел. +380(44)5599378
bulgakov.igme@gmail.com

Лейких Світлана Валеріївна
тел. +380(44)5599090
Svetlana-op@ukr.net

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

Ознайомитися з заявкою та вимогами до тез Ви можете на сторінці: http://www.health.gov.ua/www.nsf/maindocs/ihme_conference_2015?opendocument