КОСТЮК Платон Григорович

1799

( 20.08.1924 р.-11.05.2010 р.), дійсний член  Національної академії медичних наук України, обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю фізіологія, академік HAH  України (1969 р.),  академік РАН (1974 р.),  член Німецької Академії природознавців “Леопольдіна” (1966 р.), АН Чехословаччини (1990 р.), Угорської АН (1990 р.), Європейської академії “Academia Europaea” (1989 р.), Нью-Йоркської Академії наук (1994 р.), доктор біологічних наук (1957 р.), професор (1961 р.), завідувач відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України (з 1958 p.), директор того ж Інституту (з 1966 р.), завідувач базовою кафедрою мембранної біофізики Київського відділення Московського фізико-технічного інституту (з 1982 p.), директор Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України (з 1992 p.).


Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1946) та Київський медичний інститут ім. О. О. Богомольця (1949),  завідувач заснованого їм відділу загальної фізіології нервової системи Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України (з 1958 p.), директор цього ж Інституту (з 1966 р.), завідувач базовою кафедрою молекулярної фізіології та біофізики Київського відділення Московського фізико-технічного інституту (з 1982 p.), разом з лауреатом Нобелівської премії Ервіном Негером  (Німеччина) очолює Міжнародну кафедру ЮНЕСКО молекулярної та клітинної фізіології, яка була відкрита на базі Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України в червні 2000 року, директор Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України (з 1992 p.). голова Державного фонду фундаментальних досліджень, президент спілки товариств фізіологів СНД засновник, головний редактор (1969 р.-1988 р.) та співредактор (з 1993 р.) журналу “Нейрофізіологія/Neurophysiology” (Київ), засновник та співредактор Міжнародного журналу “Neuroscience” (Оксфорд, Велика Британія, з 1976 p.), голова спеціалізованої вченої ради при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України з проблем фізіології людини і тварин, біофізики, нормальної та патологічної фізіології, біології, медицини.  Входить до складу керівних органів багатьох міжнародних товариств фізіологів, нейрофізіологів, патофізіологів, біофізиків.

Видатний учений із світовим ім’ям, організатор науки, педагог, громадський діяч.  Напрям наукових досліджень – нейрофізіологія (синаптичні процеси у спинному мозку), клітинна біофізика (структура та функція йонних каналів, мембранні рецептори),молекулярна біологія. Вперше в СРСР застосував мікроелектродну техніку для дослідження структурно-функціональної організації нервових центрів та біофізичних і молекулярних механізмів збудження та гальмування в нервових клітинах, запропонував методику внутріклітинної перфузії тіла нейрону; використовував її для дослідження мембранних і молекулярних механізмів які лежать в основі життєдіяльності нервової клітини. Зробив істотний внесок в розкриття засобів підтримки на необхідному рівні іонів Са2+  в нервових клітинах та їх змінах при деяких специфічних формах мозкової патології (при гіпоксії, сахарному діабеті, фенилкетонурії).
Автор понад 1050 наукових публікацій, 15 монографій та 4 підручника, співавтор 1 відкриття, 7 винаходів. Підготував більше 100 докторів і кандидатів наук.

Державні нагороди: Герой Соціалістичної праці (1984), Герой України (16.05.2007), нагороджений двома орденами Леніна (1981,1984), двома орденами Трудового Червоного Прапора (1967, 1974), орденом князя Ярослава Мудрого V  ступеня (1998), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1993). Державні премії: УРСР (1976), СРСР (1993),України (1992, 2003). Іменні премії: І.П. Павлова АН СРСР (1960), І.М. Сеченова АН УРСР (1997), О.О. Богомольця АН УРСР (1987), Луїджі Гальвані ( США, 1992). Нагороджений багатьма медалями, тому числі Золота медаль №2 імені Вернадського НАН України  (28.01.05),Світова медаль свободи (США, 2006),Золота медаль для України (США, 2007).Почесна Грамота Верховної Ради України (2004), Заслужений діяч науки і техніки України (05.12 .2003)

Основні наукові праці :”  Двухнейронная рефлекторная дуга”.( 1959); ” Микроэлектродная техника”.(1960); ” Calcium ions in nerve cell function”.( 1992); ” Calcium signaling in the nervous system “( 1995);         “Plasticity in Nerve Cell Function”.( 1998); ” Біофізика” (2001); ” Іони кальцію у функції мозку. Від фізіології до патології “( 2005); ” Платон Костюк. Над океаном времени” ( 2005).