ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО НОРМУВАННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ В ТОВАРАХ ДИТЯЧОГО ВЖИТКУ, ЗОКРЕМА В ІГРАШКАХ

1356

Фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України» за дорученням МОЗ України приймають участь у обговоренні питання внесення змін до «Технічного регламенту безпечності іграшок», розробленого Мінекономіки України.

Зміни стосуються додатку 2 пункт 43 «Технічного регламенту безпечності іграшок», а саме введення нових «граничних значень для формальдегіду, що використовується в іграшках, призначених для дітей віком до 36 місяців, або в інших іграшках, призначених для потрапляння до рота» у кількості: 1,5 мг/л (ліміт міграції) у полімерних іграшкових матеріалах; 0,1 мл/м3 (ліміт викидів) у дерев’яних іграшкових матеріалах з додаванням смоли; 30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на текстильній основі; 30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на шкіряній основі; 30 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на паперовій основі; 10 мг/кг (ліміт вмісту) у матеріалах для іграшок на водній основі.

На даний час питання вмісту формальдегіду в іграшках в Україні врегульоване чинним нормативно-правовим актом ДСанПіН 5.5.6.012-98 «ДСанПіН безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей».

Відповідно до вимог «Державних санітарно-гігієнічних правил і норм безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей» ДОПУСТИМІ РІВНІ виділення з іграшок (ігор) в контактуючі середовища для формальдегіду складає 0,1 мг/дм³ у водне середовище, 0,01 мг/м³ у повітряне середовище та вмісту сполук в іграх не більше 20,0 мг/кг.

Таким чином, Мінекономіки України запропоновано встановити граничне значення для формальдегіду – хімічної речовини, яка має канцерогенну, мутагенну, токсичну дію на організм людини, в тому числі віддалені наслідки, в різних матеріалах іграшок для дітей віком до 3-х років життя, або для іграшок, призначених для потрапляння до рота у концентраціях, що у десятки разів перевищують граничні значення та допустимі рівні міграції формальдегіду у модельне середовище, що встановлено нормативно-правовими актами України для іграшок, парфумерно-косметичної продукції, одягу, взуттю, меблів тощо.

На думку фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України», таке ставлення суперечить основам профілактичної медицини, не має наукового обґрунтування та має загрозу здоров’ю дитячого населення, про що письмово повідомлено Міністерство охорони здоров’я України.