Актуальні питання невідкладної хірургії. Анонс конференції

490

Організатори:

 • ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України”;
 • Харківський національний медичний університет;
 • Асоціація хірургів Харківської області. 

 4-5 квітня 2019 року у м. Харкові відбудеться щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» (згідно Посвідчення УкрНТІ № 473 від 8 жовтня 2018 року).

На обговорення виносяться наступні питання:

 • хірургія органів грудної та черевної порожнини;
 • хірургія ушкоджень та їх ускладнень;
 • малоінвазивні технології у сучасній хірургії;
 • новітні технології в хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа». Стаття може бути повернута авторам, якщо вона не відповідає технічним вимогам щодо її оформлення. Тези обсягом до 3 стор. будуть надруковані в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Текст друкувати шрифтом Times New Roman, розмір 14 pt, з полуторним міжрядковим інтервалом (29—30 строк на сторінці).
Відступи з кожного боку сторінки 2 см.
На всі ілюстрації, графіки і таблиці мають бути посилання в тексті.
Виділення в тексті можна робити курсивом або напівжирним шрифтом, НЕ підкресленням.
З тексту слід видалити всі перенесення, повторювані пропуски, зайві розриви рядків (в автоматичному режимі через сервіс Microsoft Word "знайти і замінити").
Файл зі статтею представляти у форматі Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx, *.rtf), він має бути перевірений на відсутність вірусів.

Структура статті повинна відповідати наведеному шаблону.

Анотація

Назва статті
Автори. Прізвище авторів вказувати після ініціалів (А.А. Іванов, С.Г. Даніло, В.Л. Нікітін).
Установа. Необхідно наводити офіційну ПОВНУ назву установи (без скорочень). Після назви установи через кому зазначити назву міста та країни. Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і прізвища авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому регістрі.
Реферат (якщо робота оригінальна) має бути структурованим: мета, матеріали і методи, результати, висновки.
Реферат має повністю відповідати змісту роботи, обсяг тексту не більше 1 200 знаків (з пропусками).
Ключові слова. Необхідно вказати ключові слова — від 3 до 10 для індексування статті в пошукових системах. Ключові слова повністю відповідають українською/російською та англійською мовою.

Англомовна Анотація

Article title. Англомовна назва має бути грамотною з точки зору англійської мови, при цьому за змістом повністю відповідати україно/російськомовній назві.
Author names. ПІБ авторів вказувати відповідно з закордонним паспортом, або як в раніше опублікованих зарубіжних журнальних статтях.
Affiliation. Необхідно вказувати ОФІЦІЙНУ англомовну назву установи.
Abstract. Англомовна версія резюме статті за змістом і структурою (Aim, Matherials and Methods, Results, Conclusions) повністю відповідає україно/російськомовній.
Keywords. Для вибору ключових слів англійською використовують тезаурус Національної медичної бібліотеки США (Medical Subject Headings — MeSH).

Текст статті (українською або російською мовою) структурований за розділами:

 • вступ (актуальність),
 • мета,
 • матеріали і методи,
 • результати,
 • обговорення,
 • висновки.

Обсяг графічного матеріалу мінімальний (до 4 рисунків або фотографій). Таблиці (не більше 4) мають нумерований заголовок і чітко позначені графи, зручні й зрозумілі для читання. Дані таблиці не повинні дублювати інформацію, представлену в тексті. Посилання на таблиці в тексті обов'язкові.

Контактна інформація. Послідовно вказувати всіх авторів статті:

 • прізвище, ім'я по батькові повністю;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • посада, місце роботи, навчання (найменування установи або організації, включаючи підрозділ, кафедру);
 • адреса (включаючи індекс) і телефон організації;
 • особиста адреса електронної пошти.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.
Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 100 грн.

Матеріали просимо надсилати до 1 березня 2019 року на електронну адресу conference-ionx@i.ua

Телефони для довідок: (057) 349-41-39, 349-41-05, або +380991392218 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів слід переводити на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна) з урахуванням 1% комісії банку.
У графі «призначення платежу» обов`язково вказати прізвище першого автора статті, або прислати скріншот квитанції.

Запрошуємо до участі!