Державні будівельні норми України «Заклади охорони здоров’я. Основні положення»

1268

В Україні з 01.04.2023 наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.12.2022 № 278 набрав чинності нормативний документ – Державні будівельні норми України ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення». Зазначений документ розроблено на заміну застарілих ДБН В.2.2-10:2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я».

Лабораторією гігієни планування та забудови населених місць Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у рамках виконання НДР «Удосконалення гігієнічних підходів до планування громадської та житлової забудови» та у складі Робочої групи із питань забезпечення розроблення сучасних будівельних норм щодо проєктування та будівництва будівель та споруд закладів охорони здоров’я Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій України /утвореної наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.07.2022 № 135/, була розроблена медична складова з урахуванням воєнного стану в Україні до проєктування закладів охорони здоров’я та включена до зазначеного новітнього нормативного документу. Авторами цього документу є фахівці лабораторії гігієни планування та забудови населених місць та співвиконавці зазначеної науково-дослідної роботи:

Махнюк Валентина Михайлівна, завідувач лабораторії, доктор медичних наук, професор, лікар-гігієніст вищої кваліфікаційної категорії, Могильний Сергій Миколайович, старший науковий співробітник лабораторії, кандидат біологічних наук, Чорна Валентина Володимирівна, докторант, кандидат медичних наук, доцент, Скочко Віталій Петрович, аспірант.

Метою створення медичної складової новітніх державних будівельних норм України ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення» є забезпечення ефективного менеджменту охорони здоров’я територіальних громад України при проєктуванні/реконструкції/ або відновленні внаслідок руйнації від бойових дій закладів охорони здоров’я у воєнний та післявоєнний періоди України.

При створенні ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення» (далі – ДБН В.2.2-10:2022) були використані бібліосемантичний, теоретичний, аналітичний, соціологічний, медико-статистичний методи. Матеріалами для розробки медичної складової ДБН В.2.2-10:2022 були законодавчі документи: Кодекс цивільного захисту України (зі змінами від 2022), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» (2022), Закон України «Про систему громадського здоров’я» (2022), Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про будівельні норми” щодо удосконалення нормування у будівництві» (2019), оновлені міжнародні правила «International Health Facility Guidelines» щодо санітарних правил і норм стосовно проєктування, організації та експлуатації ЗОЗ, національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами (понад 50 документів) та результати наукових досліджень лабораторії гігієни планування та забудови населених місць.

Ці ДБН В.2.2-10:2022 встановлюють основні положення до проєктування закладів охорони здоров’я (будівель і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я у цілому та приміщень, що використовуються для надання медичної та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я) при новому будівництві, реконструкції і капітальному ремонті.

В результаті наукових досліджень, які виконувались у лабораторії гігієни планування та забудови населених місць, розроблені нові гігієнічні критерії до проєктування ЗОЗ, вбудованих в житлові будинки, до облаштування гелікоптерних майданчиків, відкритих стоянок для тимчасового зберігання транспорту пацієнтів та медичних працівників на території ЗОЗ, а також вимоги до новітніх медичних технологій (телемедицина, обладнування ЗОЗ системами пневматичної пошти для переміщення по медичному закладу рецептів, результатів аналізів, інструментів, витратних матеріалів, лікувальних засобів, препаратів крові тощо), до інклюзивності зовнішнього та внутрішнього обємно-планувального простору закладів охорони здоров’я та інші положення щодо забезпечення вимог безпеки для здоров’я як відвідувачів, так і медпрацівників, які враховували нормативну базу ЄС та досвід європейських країн, включені в зазначені ДБН В.2.2-10:2022.

Враховуючи медичні наслідки повномасштабної війни, а також для попередження професійних захворювань серед лікарів (емоційного вигорання), що обґрунтовано результатами досліджень зазначеної НДР, розширено перелік медичних приміщень в ЗОЗ за рахунок приміщень психологічної допомоги для пацієнтів та психологічного розвантаження для медперсоналу.

Для безпеки пацієнтів, медперсоналу та відвідувачів ЗОЗ в умовах воєнного стану в ДБН В.2.2-10:2022 впроваджено санітарно-гігієнічні вимоги до проєктування захисних споруд цивільного захисту ЗОЗ, в яких підлягають укриттю хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації в безпечне місце і перебувають у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, що відповідає новелам Кодексу цивільного захисту України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» (2022).

Новий ДБН В.2.2-10:2022 слугує становленню нової нормативної бази містобудівного законодавства та законодавства в галузі охорони здоров’я при проєктуванні/реконструкції/ або відновленні внаслідок руйнації від бойових дій закладів охорони здоров’я у воєнний та післявоєнний періоди України та сприятиме підвищенню якості менеджменту в сучасній охороні здоров’я територіальних громад країни.

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я  ім. О.М. Марзєєва НАМН України»