Засідання Відділення клінічної медицини НАМН України

473

28-29 березня 2023 року на засіданні Відділення клінічної медицини НАМН України заслухали звіти наукових установ Відділення клінічної медицини НАМНУ.

Незважаючи на тяжкі умови війни установи, що розташовані у Харкові, Одесі, Дніпрі, показали сучасний рівень наукових розробок. У звітному році в наукових установах Відділення клінічної медицини НАМН України працювало 1632 науковці, з них 332 – доктори та 515 – кандидати наук. У зв’язку з переселенням працівників деяких закладів кількість наукових співробітників в них зменшилась на 15-25%. За цей період було завершено 67 прикладних та 14 фундаментальних науково-дослідних робіт.

Наукова діяльність інститутів у звітному році здійснювалась на сучасному методичному рівні та відповідала світовим стандартам та підходам щодо вирішення різноманітних проблем клінічної медицини сьогодення. Це підтверджується окремими науковими та практичними результатами, які дозволили, у порівнянні з деякими розвинутими країнами світу, досягти найнижчих показників летальності та ускладнень у хворих з важкими захворювання хірургічного та терапевтичного профілю.

За минулий рік було видано 39 монографій, 16 підручників та посібників, надруковано 464 статті у періодичних виданнях, що входять до SCOPUS та Web of Sciencе, 827статей – у вітчизняних журналах та 308 – в закордонних, статей у вітчизняних та закордонних збірниках – 169 робіт. Всього у 2022 році надрукована 2061 публікація.

За звітний період проведено 2 з’їзди, 5 конгресів, 6 симпозіумів, 77 конференцій та 262 семінари.

Заслухавши та обговоривши звіти державних наукових установ про підсумки наукової, науково-технічної та науково-організаційної роботи в 2022 році, у відповідності до Статуту Національної академії медичних наук України та Положення про відділення Національної академії медичних наук України, засідання Відділення клінічної медицини НАМН України постановили прийняти та передати Президії Національної академії медичних наук України на затвердження звіти за 2022 рік про наукову, науково-технічну та науково-організаційну діяльність наукових установ Відділення клінічної медицини НАМН України.