Діяльність відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» під час карантину

1529

В період жорстких протиепідемічних заходів, введених під час пандемії COVID 19, діяльність співробітників відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» було зосереджено в кількох напрямках. По-перше, проводилося  дистанційне консультування пацієнтів з використанням всіх можливих засобів електронного зв’язку. По-друге, всі батьки пацієнтів отримували рекомендації щодо особливостей спостереження дітей в період пандемії та карантину (загальні – щодо правил безпеки та індивідуалізовані, в залежності від нозологічної форми, віку та стану дитини).

Співробітниками відділу було розроблено електронну верciю анкети для батьків (опікунів) дітей з епілепсією, яка містить питання щодо різних сфер життя родин таких дітей. За допомогою цієї анкети було проведено анонімне опитування 152 батьків, яке  тривало з 18 до 23 травня 2020 року і відображає інформацію за період з початку введення в Україні жорстких протиепідемічних заходів, тобто за 2,5 місяці. Визначені найбільш гострі та значущі, з точки зору батьків, проблеми, що виникли в родинах під час пандемії та карантину. Результати дослідження відображено в статті, яку подано до друку до журналу «Український вісник психоневрології».

Продовжувалася робота щодо поглиблення знань лікарів України з актуальних питань епілептології. Завідувач відділу, доктор медичних наук Людмила Миколаївна Танцура була спікером вебінарів:  «Нова Молекула АЕП (Зонісамід) в Україні», 23 червня 2020 року та «Епілепсії дитячого та підліткового віку», 30 червня 2020 року.