До 100-річчя від дня народження видатного нейрохірурга, академіка Андрія Петровича Ромоданова

2091

11 листопада 2020 р. виповнилося 100 років від дня народження видатного нейрохірурга, академіка АН України і АМН СРСР, доктора медичних наук, професора, Героя Соціалістичної праці, лауреата Державної премії та премії ім. М.Н. Бурденка, заслуженого діяча науки УРСР Ромоданова Андрія Петровича.

Розвиток української медичної науки, і зокрема нейрохірургії, нерозривно пов’язані з іменем та документальною спадщиною вченого світового рівня Андрія Петровича Ромоданова.

Народився Андрій Петрович Ромоданов 11 листопада 1920 р. в м. Лубни Полтавської області в сім’ї священнослужителя. По закінченні середньої школи №64 у м. Києві у 1938 р. вступив до Київського медичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1942 р. в м. Челябінську (прискорений випуск). Мобілізований до діючої армії, де пройшов бойовий шлях від Москви до Берліна, а потім у складі 3-ї гвардійської армії брав участь у визволенні Праги, де зустрів Перемогу. У 19461949 рр. А.П. Ромоданов навчався в аспірантурі Київського психоневрологічного інституту (теперішній Інститут нейрохірургії АМН України), де у 1949 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «нейрохірургія».

З 1950 р. працював завідуючим відділом, з 1951 р. – заступник директора, а з 1964 р. до кінця життя — директором Інституту нейрохірургії АМН України, який за рішенням Уряду тепер носить його ім’я. Протягом усіх цих років розкривався різнобічний талант видатного вченого-нейрохірурга, дослідника, талановитого організатора, грамотного, високої працездатності і вимогливості керівника, чуйної і порядної людини.

Наукова спадщина А.П. Ромоданова становить понад 400 друкованих праць у т.ч. 22 монографій, 18 винаходів, значна частина яких побачила світ на сторінках зарубіжних видань — у США, Німеччині, Польщі, Болгарії, Великій Британії, Угорщині, Індії та інших країнах.

Серед них: «Опухоли головного мозга у детей» (1965 р.), «Сосудистая патология головного и спинного мозга» (1974 р.), «Саркомы головного мезга» (1977 р.), «Опухоли головного и спинного мозга» (1984 р.), «Сосудистая нейрохирургия» (1990 р.), «Післярадіаційна енцефалогія» (1993 р.), «Нейрохирургические аспекты геронтологи» (1995 р.) та інші.

А.П. Ромоданов мав високий міжнародний авторитет, був почесним членом Чехословацького наукового медичного товариства, Наукового товариства югославських нейрохірургів, Товариства португальсько-іспанських нейрохірургів, Асоціації американських нейрохірургів, Болгарського наукового товариства нейрохірургів, Німецького наукового товариства нейрохірургів, академіком Нью-Йоркської Академії наук тощо.

Академік А.П. Ромоданов є засновником української школи нейрохірургів. Під його керівництвом виконано 29 докторських і 51 кандидатська дисертація.

Наукову і практичну роботу А.П. Ромоданов постійно поєднував з активною громадською діяльністю, двічі був обраний депутатом Верховної Ради СРСР, був членом Президії АМН СРСР та АМН України, членом бюро Відділення проблем біології та медицини АН України, членом виконавчого комітету Європейської асоціації нейрохірургів, головою Українського товариства нейрохірургів, членом редакційних колегій журналів «Вопросы нейрохирургии», «Клиническая медицина», “Neurosurgery”, “Zentralblat für Neurochirugie” та інших видань.

Своєю клінічною працею, науковими досягненнями він збагатив вітчизняну нейрохірургію і вклав значний внесок в її розвиток. З іменем академіка нейрохірурга А.П. Ромоданова пов’язані нові дослідження в галузі діагностики та лікування захворювань і ушкоджень нервової системи, зокрема, злоякісних пухлин, судинних захворювань та травм головного мозку. Окрім нових розробок в галузі нейрохірургії, ним проведені фундаментальні дослідження у судинній нейрохірургії, з пріоритетних напрямків ендоваскулярної хірургії.

Після Чорнобильської катастрофи А.П. Ромоданов очолював експериментальні і клінічні дослідження по впливу малих доз радіації на центральну нервову систему.

Як наслідок активної творчої, професійної та громадської діяльності А.П. Ромоданова, впровадження його творчих, новаторських задумів зберігся значний масив документів, які тепер стали надбанням Національного архівного фонду України. Особистий архівний фонд академіка А.П. Ромоданова (№293 за 1942–2002 рр.) складається з 3 розділів, які включають 296 документів.

За багатогранну і плідну діяльність А.П. Ромоданов був удостоєний звання Героя Соціалістичної праці, нагороджений 10 орденами і 15 медалями, в т.ч. 4 бойовими орденами і 5 медалями. В перші роки незалежності України нагороджений відзнакою Президента України, багатьма почесними грамотами.

Помер А.П. Ромоданов 5 серпня 1993 р. в Києві, похований на Байковому кладовищі.