“Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями”

455

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 14 від 23 січня 2015 р. і внесена до «Реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2015 році» і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження.
5 листопада 2015 р. в конференц-залі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України” науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів “Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями”.
Початок – о 10.00

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних галузей внутрішньої медицини.

Наукова програма передбачає пленарні доповіді та постерну сесію з обговоренням широкого кола питань.

Тематичні напрямки конференції:

–  фактори та предиктори ризику неінфекційних захворювань (НІЗ);
–  епідеміологія НІЗ;
–  сучасні клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики НІЗ в медичній практиці;
–  ускладнення та наслідки;
–  заходи щодо попередження, раннього виявлення та зниження ризику НІЗ;
–  персоналізована первинна і вторинна профілактика НІЗ;
–  первинна та вторинна профілактика НІЗ на всіх рівнях медичної допомоги населенню;
–  основні заходи щодо попередження та усунення негативного впливу на здоров’я людини несприятливих факторів оточуючого середовища.
–  інноваційні підходи до вирішення проблеми;
–  багатофакторний підхід до профілактики НІЗ внутрішніх органів;
–  сучасні аспекти та пріоритетні напрямки сучасної профілактики НІЗ;
–  медичні та соціальні аспекти виникнення НІЗ внутрішніх органів;
–  наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів.

Форми участі в конференції:
1. усна доповідь і публікація тез;
2. стендова доповідь і публікація тез;
3. публікація тез.

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2015 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.

Вимоги до оформлення тез:

1. Тези приймаються в редакторі тільки MS Word 2003 (з розширенням «.doс» або «.rtf», у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм без малюнків та графіків українською, російською або англійською мовами.

2. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

3. Обсяг тез – 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0. Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи.

Наприклад:
ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Іванов С.М., Петров В.І., Карамишева Є.В.
Академія післядипломної медичної освіти, м. Київ, Україна
Мета: оцінити вплив……….

4. Кожний із авторів може бути першим не більше, ніж у 3-х тезах.

Назва файлу складається із прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д.

Назва файлу реєстраційної анкети складається аналогічно, тільки із прізвища автора (співавтора) тез – наприклад: РК1 ІвановСМ-Київ, РК1 Петров ВІ-Київ і т.д.
Без реєстраційних анкет авторів тези прийматися не будуть.

УВАГА!

Вимоги до презентації доповідача:

– презентація повинна бути виконана у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007;
– при наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути розміщені в одній папці з презентацією.

При збереженні відеофайлів бажано використовувати стандартні відеокодеки або попередньо надіслати файли організаторам для перевірки їх якісного відтворення на обладнанні нашої установи.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.
Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!

Реєстраційні анкети учасників конференції: 
на сайті Інституту терапії http://http://www.therapy.org.ua в розділі новини

Тези та анкети учасників конференції можна надсилати за адресою:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, просп. Постишева, 2-А, Харків, 61039, Україна.

E-mail: it_org_gridasova@mail.ru з позначкою «Конференція 5 листопада 2015 р.»

Телефони для довідок та спілкування: факс/тел. (057) 370-61-79, (057) 373-90-28