ІНФОРМАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЇ ПРОФІЛАКТИКИ АЛІМЕНТАРНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

758

1 червня, в День захисту дітей, хотілося б в черговий раз привернути увагу суспільства до одної з першорядних проблем, а саме забезпечення дітей безпечним, якісним та адекватним харчуванням. Згідно Декларації про права дитини, прийнятої ООН, право на належне харчування є одним з основних принципів, яких має дотримуватись держава та суспільство в цілому. В зв’язку з цим, питання харчування дітей мають бути завжди пріоритетним для кожної держави.

Сьогодні в Україні відбувається комплексна модернізація системи освіти відповідно до «Концепції Нової української школи». Особливо важливе місце в цьому процесі належить удосконаленню системи організації шкільного харчування. В Указі Президента України «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей» № 894/2019 (від 07.12.2019 р.) наголошується на необхідності забезпечення в учбових закладах здорового, раціонального і безпечного харчування.

Основні напрями та перспективи удосконалення шкільного харчування в Україні сформульовані в «Національній стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», яку затверджено Указом Президента України № 195/2000 (від 25.05.2020р.). Фахівці лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань приймали активну участь в розробці «Національної стратегії…», зокрема стратегічного напрямку №3 – «Розвитку системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок». За участю фахівців Інституту в Україні напрацьовано низку документів: «Санітарнеий регламент для закладів загальної середньої освіти», «Норми та Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» тощо. Проте, невирішеними залишаються низка важливих проблем. На жаль, харчування в більшості українських середніх навчальних закладів здійснюється за традиційними формами радянських часів, що має ряд суттєвих недоліків та не відповідає сучасним вимогам. В деяких українських школах, особливо великих міст, запроваджуються новітні форми організації шкільного харчування – кейтерінгове, за типом «швейцарського столу» тощо. Такі нововведення здебільшого носять експериментальний характер та можуть супроводжуватись недопустимими порушеннями санітарного режиму. Слід зазначити, що в світі існує багато форм забезпечення дітей харчуванням в школі. В європейських країнах та інших розвинених країнах світу протягом багатьох років здійснюються програми зміцнення здоров’я і поліпшення харчування в школах, в тому числі, програми шкільного харчування. На наш погляд, удосконалення української системи шкільного харчування необхідно здійснювати з урахуванням міжнародного досвіду. Фахівцями нашої лабораторії проведено аналіз існуючих форм організації шкільного харчування в низці розвинених країн світу. Його результати було опубліковано в статті «Організація шкільного харчування: міжнародний та вітчизняний досвід», з якою можна ознайомитись за посиланням: http://www.hygiene-journal.org.ua/site/gnm.nsf/all/article?opendocument&stype=D0CF051EAF3266F7C22584F80030EF34.

Крім того, застосована на сьогодні в Україні система організації шкільного харчування не в змозі вирішити питання забезпечення харчуванням дітей з особливими дієтичними потребами, які мають відхилення здоров’я, що потребують дотримання спеціального дієтичного харчування та за його відсутності не можуть реалізувати право на освіту.. Фахівцями нашої лабораторії проводиться робота по розробці та науковому обґрунтуванню модернізації системи шкільного харчування для надання можливості таким дітям отримати середню освіту на рівні зі здоровими дітьми.

Окремим питанням є підвищення обізнаності школярів щодо правил здорового харчування, культури харчування, ризиків для здоров’я, пов’язаних з неправильними харчовими звичками тощо. За нашими науковими дослідженнями та за даними інших дослідників, останнім часом харчові вподобання школярів здебільшого пов’язані з модними серед молоді тенденціями до споживання продуктів снекової групи, солодких газованих напоїв та фаст-фуду. На наше глибоке переконання, формування сучасного освітнього середовища Нової української школи неможливе без приділення уваги саме питанням освіти школярів щодо правил здорового харчування та підвищення мотивації до слідування цим правилам. Враховуючи наявні дані, науковцями лабораторії розроблено та впроваджується в навчальний процес середньої загальноосвітньої школі № 2 ім. Д. Карбишева м. Києва курс «Гігієна харчування» для середніх та старших класів, метою якого є формування у дітей основних навиків правильного харчування, уявлень щодо харчового режиму, правил гігієни, основ складання меню, ролі основних харчових речовин, хімічного складу продуктів, впливу харчового раціону на формування здоров’я людини та здорового способу життя. Результати проведених досліджень свідчать про доцільність впровадження такого курсу в навчальну програму сучасної школи на загальнодержавному рівні.

СТАТТЮ ПІДГОТУВАЛА ЗАВІДУЮЧА ЛАБОРАТОРІЇ ПРОФІЛАКТИКИ АЛІМЕНТАРНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДУ «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ», Д.МЕД.Н., ПРОФ. М.П. ГУЛІЧ