Фактори ризику розвитку хвороб цивілізації

1312

Автори: Ю. Г. Антипкін, академік НАМН України, д. мед. н., професор, президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», Н. Є. Горбань, к. мед. н., О. Г. Луценко, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України».

У теперішній час відзначається невпинне зростання показників захворюваності та смертності серед населення України. З огляду на це актуальним є пошук ефективної стратегії збереження і зміцнення здоров’я громадян шляхом вирішення проблеми хвороб цивілізації, яке полягає у ранньому виявленні й модифікації факторів ризику їх розвитку.

Переглянути статтю можна перейшовши за посиланням: https://health-ua.com/article/64779-faktori-riziku-rozvitku-hvorob-tcivlzatc