ІНФОРМАЦІЯ щодо результатів впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за дев’ять місяців 2021 року

885

У 2021 році Урядом за результатами реалізації у 2017-2020 роках пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах НАМН України, відповідно до якого державні установи (далі – ДУ) перейшли від кошторисного утримання до оплати за конкретно надану пацієнту медичну послугу (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 425), прийнято рішення реалізувати такий новий механізм фінансування у восьми науково-дослідних установах НАМН України (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 181 (далі – постанова № 181).

Перелік ДУ НАМН України, а також перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (далі – медичні послуги) ДУ і тарифи на такі послуги затверджено постановою № 181. Для оплати за рахунок державних коштів постановою № 181 у 2021 році передбачено 1567 медичних послуги.

Протягом 2022 ‒ 2023 року НАМН України заплановано запровадити єдину фінансову політику організації надання населенню третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги і поступове переведення до 2023 року на нову систему фінансування усіх ДУ НАМН України, які здійснюють клінічну діяльність.

З метою забезпечення надання населенню безкоштовної якісної високоспеціалізованої медичної допомоги на сучасному рівні у державному бюджеті протягом останніх років передбачалися додаткові видатки на покращення матеріально-технічного стану ДУ, що дозволило майже вдвічі збільшити кількість наданих пацієнтам складних дороговартісних медичних послуг.

Загалом за період реалізації пілотного проекту та нового механізму фінансування з 2017 по теперешній час ДУ збільшили фонд оплати праці приблизно вдвічі.

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» та «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України», які отримують додатково державні кошти за рахунок бюджетної програми МОЗ України за КПКВК 2301550 «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» збільшили фонд оплати праці майже в 4-5 рази.

За період роботи за пілотним проектом та новим механізмом фінансування ДУ було здійснено зміни структури установ, здійснено їх удосконалення та оптимізацію, а також оптимізовано виробничі функції та людські ресурси. Загалом за період реалізації пілотного проекту та нового механізму фінансування визначається незначне зменшення кількості штатних одиниць, в окремих ДУ від 10-12 %. Загальна кількість медичних працівників в ДУ зменшилася приблизно на 5%, в переважній більшості у частині зменшення середнього та молодшого медичного персоналу.

Середньомісячна заробітна плата співробітників ДУ за період реалізації пілотного проекту та нового механізму фінансування збільшилася вдвічі. Найбільші показники збільшення середньомісячної заробітної плати працівників є в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (збільшення в 4 рази) та «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (збільшення в 3,5 рази).

У першому півріччі 2021 року у порівнянні з першим півріччям 2020 року показники власних надходжень до спеціального фонду ДУ установ збільшилися майже в два рази.

У Державному бюджеті України на 2021 рік за бюджетною програмою за КПКВК 6561160 «Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (далі – бюджетна програма) НАМН України за загальним фондом передбачені видатки в обсязі 1 814 684,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання в обсязі 1 481 184,2 тис. грн та видатки розвитку 333 500,0 тис. гривень.

Відповідно до укладених між ДУ та НАМН України договорів про медичне обслуговування населення щодо оплати медичних послуг згідно з переліком та за тарифами, затвердженими постановою № 181, за рахунок державних коштів у 2021 році заплановано надати пацієнтам біля 63 тисяч високоспеціалізованих медичних послуг, з яких понад 30 тисяч безкоштовно для пацієнтів, за які сплачує держава, тобто без доплати з «кишені» пацієнта (далі – послуги, забезпечені на 100%). Запланована середня вартість забезпечених на 100% послуг коливається від 20 до 100 тис. гривень.

Згідно наданої інформації від ДУ за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою за дев’ять місяців 2021 року було проліковано 36 928 пацієнтів, яким було надано 37 224 медичних послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (60,41% річного плану) на загальну суму 982 220,63 тис. гривень (70,2% річного плану).

Із загальної кількості наданих ДУ медичних послуг за дев’ять місяців роботи 11 596 медичних послуг (36,3% річного плану) були надані пацієнтам 100 % безкоштовно на загальну суму 501 656,15 тис. гривень (50,99% річного плану); 8 850 медичних послуг були виконані в ургентному порядку, 28 354 послуг – планово.

В ДУ продовжується активна робота щодо впровадження МІС, встановлених в державних установах, а саме автоматизації усіх процесів формування необхідної звітності, інформації про проліковані випадки стаціонарного лікування та передачу медичних записів до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, запровадження електронної черги пацієнтів, встановлення інтерактивних панелей.

Загалом, стан впровадження МІС в ДУ становить близько 70%. Усі ДУ повністю та/або частково з урахуванням технічних можливостей здійснюють передачу медичних записів по кожному пролікованому випадку до ЦБД ЕСОЗ, реєстрацію в ЕСОЗ електронних направлень пацієнтів та передачу МВТН. Так, за жовтень 2021 року було сформовано та передано до ЦБД ЕСОЗ – 3149 електронних медичних записів щодо завершеного епізоду надання медичної допомоги, здійснено реєстрацію в ЕСОЗ 451 електронного направлення. Кількість сформованих та наданих МВТН до ЕСОЗ станом на 01 листопада 2021 року становить 2 266 МВТН.

Усіма ДУ на виконання наказу НАМН України від 23.07.2021 № 55 було визначено відповідальних осіб за ведення рубрик щодо нового механізму фінансування на власних вебсайтах та профілях ДУ у соціальних мережах. За результатами проведеного моніторингу усі ДУ оновили власні вебсайти шляхом створення окремих рубрик та здійснюють їх поступове наповнення необхідною інформацією.

Відділом реформування за період роботи з травня 2021 року по теперешній час, у складі 3 (трьох) штатних одиниць:

 1. Розроблено та затверджено 5 (п’ять) нормативно-правових актів, які регламентують реалізацію та впровадження у 2021 році нового механізму фінансування в ДУ. Ще 3 (три) проекти нормативно-правових актів, розроблених відділом, знаходяться на опрацюванні в МОЗ України з 01 квітня 2021 року.
 2. Опрацьовано та підписано 8 (вісім) договорів про медичне обслуговування населення між НАМН та ДУ (червень 2021 року) та 2 (дві) додаткові угоди: з ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України» (додаткова угода № 9/20 від 30.07.2021) та з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» (додаткова угода № 10/1 від 06.08.2021).

 3. Опрацьовано, проаналізовано та погоджено 74 (сімдесят чотири) звіти про надані медичні послуги з січня по вересень 2021 року за договорами про медичне обслуговування населення.

 4. Проведено 13 (тринадцять) заходів за участі представників різноманітних відомств, центральних органів виконавчої влади, та ДУ (інформаційні тренінги, семінари, робочі зустрічі та наради).

 5. Здійснюється щоденний моніторинг виконання доручень керівництва НАМН України та подання звітності відповідно до вимог постанови КМУ № 181 та за формами, визначеними Міністерством фінансів України, Національною службою здоров’я України та умовами договорів про медичне обслуговування населення (моніторинг оновлюється щоденно у спільному чаті Вайбер з установами).

 6. Здійснюється щомісячний моніторинг виконання Плану заходів щодо впровадження та реалізацію нового механізму фінансування в 2021 році та відповідна інформація щомісячно надається до Міністерства фінансів України.

 7. Повністю оновлено, змінено структуру рубрики «Реформування» офіційного вебсайту НАМН України, відділом здійснюється постійне її наповнення.

 8. З квітня 2021 року відділом постійно проводиться методична допомога щодо підготовки розрахунків високоспеціалізованої медичної допомоги для переходу на новий механізм фінансування в 2023 році інших 24 (двадцять чотирьох) державних установ НАМН України, які здійснюють клінічну діяльність.

 9. За період роботи відділом здійснено 16 (шістнадцять) виїзних візитів в установи НАМН України, зокрема у м. Харків, Одеса та Львів.

 10. Підготовлено, опрацьовано та надано до Міністерства фінансів України зміни до постанови № 181 щодо оновлення переліку медичних послуг в ДУ, які працюють за новим механізмом фінансування, у 2022 році та матеріали щодо розрахунків медичних послуг 4 (чотирьох) ДУ, які переходять на новий механізм фінансування у 2022 році.

 11. Постійно проводиться активна робота у напрямку цифровізації системи охорони здоров’я НАМН України та удосконалення МІС, які експлуатуються в ДУ, зокрема створюється єдиний кол-центру НАМН України для пацієнтів та запроваджуються в ДУ електронні черги пацієнтів. Продовжується робота над розробкою плану заходів цифровізації науково-дослідних установ НАМН України та опрацьовується проект Меморандуму про співробітництво та взаємодію між НАМН України, операторами медичних інформаційних систем та громадськими організаціями.

 12. Здійснюється постійний моніторинг щодо роботи 27 (двадцять сім) ДУ з функціоналом створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я. Загалом усі 27 (двадцять сім) ДУ НАМН України перейшли на формування МВТН в ЕСОЗ. До роботи з функціоналом МВТН в ДУ залучено 1 146 медичних працівників, з них 1 127 працівників повністю пройшли навчання щодо формування МВТН в ЕСОЗ. Станом на 01 листопада 2021 року державними установами НАМН України сформовано та передано до ЕСОЗ 3 803 МВТН.