Підписання МЕМОРАНДУМУ про співробітництво між НАМН України та УСПП, ООРУ, ЛСОУ та УАСОЗН

645

МЕДИКИ ТА ГРОМАДСЬКІ ЕКСПЕРТИ НАПОЛЯГАЮТЬ НА РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

10 березня 2017 року на базі ВГО "Український союз промисловців та підприємців" (УСПП) відбулось засідання представників НАМН України, МОЗ України, парламенту, медичних установ, громадських, профспілкових організацій та експертів у сфері охорони здоров’я, присвячене обговоренню питань формування національної стратегії охорони здоров’я. 

Участь у підписанні Меморандуму про співпрацю взяли президент НАМН України Віталій Цимбалюк, а також керівники провідних медичних установ НАМН України, науковці, представники громадських ділових структур тощо. Учасники засідання наполягають на потребі прийняття комплексної стратегії в сфері охорони здоров’я. Свої пропозиції вони виклали у зверненні, яке буде направлено  до Президента, парламенту та уряду  України.

Учасники заходу наголосили на загрозливому стані в національній системі охорони здоров’я, враховуючі реалії війни на Сході, відсутність відчутного росту економіки та добробуту людей.

"Медична сфера в Україні потребує комплексного підходу та інноваційних рішень, що дозволили б здійснити ефективну  реформу галузі," – наголошує Президент НАМН України академік В. Цимбалюк.
 

Адже за станом здоров’я громадян Україна посідає одне з найнижчих рейтингових місць у європейському регіоні. За роки незалежності країна втратила понад 6,5 мільйона громадян. Висока смертність від захворювань, зменшення народжуваності, відсутність якісної та доступної медицини і далі погіршує демографічну ситуацію.

Задля чіткішої координації подальших дій щодо підготовки  відповідної стратегії Національна академія медичних наук України, Всеукраїнська громадська організація "Український союз промисловців і підприємців" (на чолі з президентом УСПП Анатолієм Кінахом), Об'єднання організацій роботодавців України, Ліга страхових організацій, Громадська організація "Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення" (на чолі з Святославом Ханенко) підписали Меморандум про співпрацю.

На думку експертів-учасників засідання,  Національна стратегія має визначити  пріоритетні першочергові заходи.

Зокрема, в умовах дефіцитності держбюджету та низької платоспроможності населення пропонується ввести соціально-страхову модель з багатоканальною системою фінансування. Уряду слід подати відповідний законопроект «Про обов’язкове соціальне медичне страхування» як першочерговий, прийняття якого створить умови для рівності, доступності та справедливості для громадян при отриманні медичної допомоги.

Окрім того, представники медичних інституцій, громадських організацій закликали МОЗ провести ревізію діяльності медичних закладів, своєчасно реагувати на будь-які порушення прав на доступ до медичних послуг.

Учасники  домовились здійснювати спільний пошук шляхів комплексного вирішення нагальних потреб системи охорони здоров’я, формувати нові ефективні механізмів її управління тощо.

Нагадаємо, що 4 листопада 2016 року в Інституті громадського здоров'я НАМН України відбулась науково-практична конференція на тему "Базові характеристики провідних систем охорони здоров'я в контексті визначення стратегії для України", підсумки якої, викладені в її заключній резолюції, засвідчили актуальність і необхідність продовження нашої роботи в даному напрямку з залученням широкого кола партнерів і зацікавлених осіб.
 

"Підписання МЕМОРАНДУМУ про співробітництво між УСПП, ООРУ, НАМНУ, ЛСОУ та УАСОЗН є свідченням того, що ми формалізуємо наше партнерство з твердими намірами домогтися суттєвих позитивних змін в процесі трансформації системи охорони здоров'я, як сфери національної безпеки України," – засвідчив у своєму зверненні до учасників засідання голова УАСОЗН Святослав Ханенко.


"Особливістю нашого партнерства є те, що його учасниками є не тільки медики та науковці, а й уповноважені представники промисловців, підприємців, роботодавців, добровільного медичного страхування. Базуючись на вивченні офіційних рекомендацій ВООЗ щодо моніторингу складових елементів системи охорони здоров'я , на аналізі національних стратегій в галузі охорони здоров'я, а також на характеристиці профілів систем охорони здоров'я провідних країн ми пропонуємо започаткувати ПЛАТФОРМУ СПРИЯННЯ ФОРМУВАННЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, метою і ключовими завданнями якої є:

Консолідація та узгодження зусиль всіх учасників процесу формування Національної стратегії охорони здоров'я для визначення принципів, засад та змісту базових компонентів системи охорони здоров'я України відповідно до Цілей сталого розвитку ООН, рекомендацій ВООЗ, науково обґрунтованого досвіду провідних міжнародних практик та викликів, цілей і завдань, що стоять перед Україною."