“Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах”

855

Організатори конференції: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» спільно з проектом «Challeng TB», що фінансується USAID та реалізується міжнародною організацією PATH.
30 березня 2017 року на базі ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» відбудеться науково-практична конференція “Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах”. 
Матеріали конференції будуть опубліковані в Українському пульмонологічному журналі , який зареєстрований у міжнародній наукометричній системі Index Copernicus.

Конференція внесена до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 р.».

Адреса:
м.  Київ, вул. М. Амосова, 10 (центральний корпус).

Початок конференції о 9.30, реєстрація учасників з 9.00 до 9.30.

Програма науково-практичної конференції на тему “Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах”
(30 березня 2017 року, м. Київ)

Місце і дата проведення: Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної Академії медичних наук України» (НІФП НАМН) вул. Амосова, 10, Київ, 03083, Україна

31 березня 2016 року (9:00–16:30) (мова доповідей – українська, російська)

Регламент роботи на 30 березня 2017 р.:

Реєстрація учасників Конференції 9:00–9:30 год.

Початок Конференції 9:30 год.

Доповіді учасників Конференції 15 хв.

Виступ з обговорення доповідей і проекту резолюції Конференції 5 хв.

Перерви 13:10-14:00 год.

Кінець роботи 16:30 год.

Програма науково-практичної конференції на тему “Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах”
(30 березня 2017 року, м. Київ)

9:00-09:30 Реєстрація учасників, кава-пауза

Сесія 1: Основні стратегічні напрямки в боротьбі з МРТБ у світі та Україні, співпраця партнерів

09:30 – 09:45 Фещенко Юрій Іванович – Директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Национально їАкадемії медичних наук України»

Відкриття конференції, привітання учасників Вступне слово

09:45 – 10:00 Нізова Наталія Миколаївна – генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я України»

Роль та місце фтизіатричної служби в подоланні викликів на шляху розбудови системи громадського здоров’я в Україні

10:00 – 10:15 Матвєєва Олена Валеріївна – директор департаменту Державного експертного центру України «Аналіз повідомлень про випадки побічних реакцій протитуберкульозних препаратів за 2016р.».

10:15 – 10:30 Гамазіна Катерина Олегівна – голова представництва PATH в Україні

Підтримка впровадження контролю за МЛУ ТБ проектом «Challenge TB»

10:30 – 10:45 Віталій Руденко – голова правління БО «Українці проти туберкульозу».

Створення сприятливої суспільно-політичної ситуації для переходу на пацієнт-орієнтовану модель лікування туберкульозу в Україні

10:45 – 11:00 Віктор Пилипенко – голова правління Асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніше ТБ»

Представлення діяльності першого в Україні громадського об’єднання людей, що перехворіли на туберкульоз.
Перші досягнення та перспективи

Обговорення та дискусія 30 хвилин

Сесія 2 – Міжнародні рекомендації для подолання МРТБ та перші обнадійливі результати: рання діагностика МРТБ, скорочені режими хіміотерапії, нові протитуберкульозні препарати, хірургічне лікування

11:30 – 11:45 Литвиненко Наталія Анатоліївна – старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної Академії медичних наук України»

Підвищення ефективності лікування у хворих на МРТБ: світові тенденції щодо скорочених режимів та нових препаратів, досвід НІФП НАМНУ та подальші перспективи

11:45 – 12:00 Барбова Анна Іванівна – с.н.с. лабораторії мікробіології НІФП НАМНУ

Рання діагностика туберкульозу за допомогою різних молекулярно-генетичних методів. Перші дані НІФП НАМНУ щодо можливостей, показань та алгоритму обстеження хворих

12:00 – 12:15 Гунта Дравнице – консультант KNCV

Введение концепции сортировки больных на МРТБ при назначении лечения: риски и выгоды, опыт первых пилотов

12:15 – 12:30 Габрієла Дас – медичний координатор місії МНГО «Лікарі без кордонів» в Україні

Досвід впровадження нових препаратів у світі в рамках діяльності проектів організації «Лікарі без кордонів»

12:30 – 12:45 Калабуха Ігор Анатолійович – д.мед.н., професор, завідувач відділення торакальної хірургії НІФП НАМНУ

Місце та роль резекційних операцій для лікування МРТБ відповідно до нових міжнародних рекомендацій. Показання та оптимальний час проведення, досвід НІФП НАМНУ Обговорення та дискусія 25 хвилин

13:10 – 14:00 Обід

Сесія ІІІ – Огляд результатів лікування хворих на МРТБ в Україні, основні вітчизняні розробки та досвід щодо покращання ефективності лікування

14:00-14:15 Терлеева Яна Сергіївна – заступник директора з питань організації протитуберкульозних заходів ДУ «Центр громадського здоров’я України»

Результати лікування хворих на МРТБ в Україні: досягнення та виклики

14:15-14:30 Варицька Ганна Олександрівна – аспірант відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної Академії медичних наук України»

Досвід застосування скороченого 12-ти місячного режиму ХТ для хворих на МРТБ в Україні

14:30–14:45 Чоботар Оксана Петрівна – аспірант відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної Академії медичних наук України»

Досвід застосування скороченого 12-ти місячного режиму ХТ для хворих на пре-РРТБ в Україні

14:45-15:00 Гранкіна Наталія В’ячеславівна – Головний позаштатний спеціаліст з фтизіатрії ДОЗ Дніпропетровської ОДА, заст. головного лікаря з медичної роботи КЗ “Дніпропетровський протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської ОДА»

Ефективність удосконаленого режиму хіміотерапії для хворих на РРТБ із включенням лінезоліду та меропенему. Досвід введення протитуберкульозних препаратів через порт-катетер

15:00–15:15 Тодоріко Лілія Дмитрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" Сем*янів І.О.

Прогноз ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу за аналізом алельного поліморфізму GSTM1 та GSTT1, оптимізація комплексної терапії

15:15-15:30 Тодоріко Лілія Дмитрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" , Попеску Дж., Думітру М., Леснік Е., Сем*янів І., Єременчук І.

Аналіз груп ризику щодо розвитку хіміорезистеного туберкульозу в Україні та Румунії

15:30-16:00 Обговорення та дискусія 30 хвилин

16:00-16:30 Дискусія і прийняття резолюції

Заключне слово. Академік НАМН України, проф. Ю. І. Фещенко