3-ті Горовенківські читання – «Актуальні питання торакальної хірургії»

619

Місце проведення:
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» (актовий зал),
Адреса: вул. Амосова, 10, Київ, 03680, Україна

ТЕМАТИ КА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ

 • сучасне хірургічне лікування туберкульозу легень та позалегеневого туберкульозу (в тому числі хіміорезистентного ) ;
 • повторні операції з приводу туберкульозу легень;
 • колапсохірургічне лікування туберкульозу легень;
 • хірургічне лікування раку легень, новоутворень межистіння;
 • хірургічне лікування неспецифічних хвороб та вродженої патології легень;
 • відеоторакоскопічні та відеоасистовані оперативні втручання на органах дихання;
 • застосування ендоскопічних методів діагностики і лікування (медіастіноскопія, бронхоскопія в різних модифікаціях, бронхоблокація та інші);
 • застосування відеоторакоскопії при плевральних випотах, спонтанному пневмотораксі, внутрішньогрудній лімфаденопатії, дисемінованих процесах в легенях, емпіємах плеври, травмі грудної порожнини та внутрішньоплевральних гематомах;
 •  лікування травми грудної клітини;
 • особливості анестезіологічного забезпечення торакальних та ендоскопічних оперативних втручань;
 •  ускладнення в торакальній хірургії (причини, лікування та профілактика);
 • цікаві клінічні випадки, випадки рідкої патології.
30.09.2016 року  в великій аудиторії ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України” відбудеться  науково-практична конференція «Актуальні питання  торакальної хірургії» (треті читання, присвячені пам'яті професора Горовенка Г.Г.).

ПРОГРАМА
науково-практичної конференції «Актуальні питання торакальної хірургії» 

08.30 – 09.30
Реєстрація учасників конференції
Головуючі: академік НАМН України, професор Фещенко Ю.І., член-кор. НАМН України, професор Горовенко Н.Г., професор Мельник В.М., професор Гетьман В.Г., професор Опанасенко М.С.

09.45 – 10.00
Відкриття конференції. Вступне слово академіка НАМН України, професора Фещенка Ю.І.
Покладання квітів до меморіальної дошки професора Горовенка Григорія Гавриловича.

10.00 – 10.20
професор Опанасенко М.С. – ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНІ ТА ВІДЕОАСИСТОВАНІ РЕЗЕКЦІЇ ЛЕГЕНЬ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ

10.20 – 10.40
професор Верещако Р.І. – РОЛЬ ТРАХЕОБРОНХОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ХИРУРГИИ РАКА ЛЕГКОГО

10.40 – 11.00
професор Дужий І.Д. – ІНТРАОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ У ЛІКУВАННІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ

11.00 – 11.20
к.м.н. Шпак О.І – ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

11.20 – 11.40
д.м.н. Ліскіна І.В., к.м.н. Загаба Л.М., Яцина М.Ф. – МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БІОПСІЙ, ОТРИМАНИХ ПРИ ДІАГНОСТИЧНІЙ ФІБРОБРОНХОСКОПІЇ

11.40 – 12.00
професор Калабуха І.А. СУЧАСНИЙ АЛГОРИТМ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

12.00 – 12.30
Перерва

Головуючі:
академік НАМН України, професор Фещенко Ю.І., член-кор. НАМН України, професор Горовенко Н.Г., професор Мельник В.М., професор Сокур П.П., професор Верещако Р.І., професор Калабуха І.А., професор Дужий І.Д.

12.30 – 12.50
професор Сокур П. П., професор Гетьман В. Г., доцент Кравчук Б. О. – РЕЗУЛЬТАТИ ПОВТОРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЛЕГЕНЯХ І МЕЖИСТІННІ У ДІТЕЙ

12.50 – 13.10
к.м.н. Бичковський В.Б. – ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ БРОНХОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА

13.10 – 13.30
Шалагай С.М. – ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНА ТА ВІДЕОАСИСТОВАНА ПАРІЄТАЛЬНА ПЛЕВРЕКТОМІЯ З ДЕКОРТИКАЦІЄЮ ЛЕГЕНІ

13.30 – 13.50
к.м.н. Терешкович О.В. – МОЖЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

13.50 – 14.10
д.м.н. Ліскіна І.В., к.м.н. Загаба Л.М. – МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ ПЛЕВРИ ПРИ СУЧАСНИХ МЕТОДАХ ОТРИМАННЯ БІОПСІЙ

14.10 – 15.00
Перерва

Головуючі:
академік НАМН України, професор Фещенко Ю.І., член-кор. НАМН України, професор Горовенко Н.Г., професор Мельник В.М., професор Гетьман В.Г., професор Сокур П.П., професор Опанасенко М.С.

15.00 – 15.15
Борисова В.І. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ

15.15 – 15.30
Леванда Л.І., Клімець Є.В. – АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З МАНІФЕСТУЮЧИМ УРАЖЕННЯМ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ХВОРИХ РІЗНОГО ВІКУ

15.30 – 15.45
к.м.н. Конік Б.М. – РОЛЬ ХІРУРГІЇ ПРИ АСПЕРГІЛЬОЗНОМУ ВРАЖЕННІ ЛЕГЕНЬ

15.45 – 16.00
Кшановський О.Є. Купчак І.М. – ПРОБЛЕМА СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИ СИНДРОМІ ВНУТРІШНЬОГРУДНОЇ ЛІМФАДЕНОПАТІЇ

16.00 – 16.10
Нагородження молодого вченого за кращу наукову роботу. Член-кор. НАМН України, професор Горовенко Н.Г.

16.10 – 16.20  
Обговорення доповідей, дискусія

16.20 – 16.30
Прийняття резолюції конференції, заключне слово академіка НАМН України, професора Фещенка Ю.І.