Рекомендації щодо застосування дезінфектантів з метою профілактики інфекцій, збудником яких є коронавірус 2019-nCoV

9620

2019-nCoV— новий представник групи коронавірусів. Новий вірус найбільш подібний до SARS-CoV— збудника атипової пневмонії. Однак геном нового вірусу співпадає з геномом найбільш подібного до нього лише на 70 %.

До цього часу достеменно невідоме джерело цього вірусу та які шляхи його розповсюдження. Відмінна риса коронавірусу 2019-nCoV, як стверджують китайські медики, полягає в тому, що він може передаватися від людини до людини уже в інкубаційному періоді до переходу захворювання в активну фазу, що підвищує ризик розповсюдження інфекції. За останніми повідомленнями з Китаю є навіть здорові носії вірусу 2019-nCoV, зазначене вимагає проведення профілактичних заходів з метою запобігання поширенню інфекції із застосуванням дезінфікуючих засобів. Враховуючи високі темпи розповсюдження інфекції у світі, що свідчить про те, що її збудник має здатність виживати деякий час на об’єктах навколишнього середовища, для дезінфекції слід використовувати дезінфектанти, для яких розроблені режими застосування при ентеровірусних інфекціях, зокрема при поліомієліті.

Для проведення дезінфекції застосовують дезінфікуючі засоби, дозволені до застосування в Україні в установленому порядку.

Для дезінфекції можуть бути використані засоби, що за діючою речовиною належать до різних груп хімічних сполук, зокрема:

  • хлорвмісні (натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти, похідні дихлордиметилгідантоїну, гіпохлорити, хлорамін Б);
  • кисневовмісні засоби або окисники;
  • засоби на основі катіонних поверхнево-активних сполук (КПАС), зокрема четвертинних амонієвих сполук (ЧАС), третинних амінів;
  • композиції на основі КПАС та полімерних похідних гуанідину;
  • альдегідвмісні засоби;
  • спиртовмісні засоби на основі ізопропілового та етилового спиртів можуть використовуватись в якості шкірних антисептиків та дезінфікуючих засобів для обробки невеликих за розмірами поверхонь та об’єктів.

Засоби мають використовуватись за режимами дезінфекції при ентеровірусних інфекціях. Вміст діючих речовин та режими їх застосування при ентеровірусних інфекціях наведені в Інструкціях із застосування конкретних засобів, затверджених в установленому порядку.

Інформація надана лабораторією санітарної мікробіології та дезінфектології  ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»