Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Дев’ятнадцяті Данилевські читання) від 27-28 лютого 2020 року

1331

27-28 лютого 2020 року, згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2020 рік (стор. 30, п. 62), ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Дев’ятнадцяті Данилевські читання).

У роботі конференції взяли участь 528 осіб – представників 11-ти областей України, м. Києва.

Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України» проф. Ю. І. Караченцев, проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В. В. М’ясоєдов, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Ю. В. Сороколат, заступник директора, начальник Управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради О. О. Головіна.

В привітаннях відзначено доцільность щорічного проведення Данилевських читань, оскільки обговорення та обмін знаннями щодо новітніх досягнень в галузі клінічної та експериментальної ендокринології необхідні для якнайшвидшого впровадження сучасних технологій в клінічну практику. Традиційний формат таких конференцій представляє величезний інтерес і для фахівців-ендокринологів, і для лікарів інших спеціальностей.

Програму конференції склали 48 доповідей (30 усних та 18 постерних), у т. ч. 25 – з проблем діабетології, 6 – тиреоїдології, 7 – репродуктивної ендокринології, 2 – ожиріння, 8 – з іншої ендокринної патології.

На конференції представлені та обговорені дані експериментальних та клінічних досліджень, які сприяли поглибленню уявлень щодо розвитку ендокринопатій: цукрового діабету, тиреопатології, ожиріння, порушень репродуктивної функції. Особливу увагу дослідників було приділено створенню інноваційних засобів корекції вікових метаболічних розладів: охарактеризовано деякі метаболічні порушення та показано їх кореляцію з антропометричними показниками при наявності ожиріння; розглянута ефективність застосування наночастинок рідкісноземельних елементів із різним форм-фактором для корекції експериментального простатиту, обговорено визначення циркулюючого рівня сортиліну як потенційного біомаркера розвитку ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2 типу

У рамках конференції проведено Майстер-клас компанії «Берінгер Інгельхайм» «Розширення можливостей для Ваших клінічних рішень під час лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу».

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою фармацевтичних фірм.

За матеріалами конференції видано збірку тез.

Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та врученням дипломів та грошових премій від ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових робіт.

За участь у конференції видано 489 сертифікатів.