«Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (11-ті марзєєвські читання)

1437

Інформація про перенесення конференції.
Оргкомітет щорічної науково-практичної конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (одинадцяті марзєєвські читання) повідомляє про наступне:

Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (одинадцяті марзєєвські читання), яка мала відбутися у м. Івано-Франківськ 8-9 жовтня 2015 року, переноситься у м. Київ (ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", вул. Попудренка, 50).

В рамках конференції також будуть проведені:

– заходи з нагоди Дня Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
– Пленум Правління Наукового товариства гігієністів України.

ОРГАНІЗАТОРИ:

– ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України» 
– Наукове товариство гігієністів України 
– Експертна проблемна комісія «Гігієна навколишнього середовища» МОЗ та НАМН України

На конференції будуть розглянуті наступні питання:

• гігієна навколишнього середовища та екологічна безпека населення;
• сучасні проблеми охорони громадського здоров’я;
• радіаційна безпека та протирадіаційний захист населення; 
• проблеми профілактики захворюваності дітей та підлітків, формування здорового спосібу життя;
• безпека для здоров’я житлового середовища та планування територій населених місць;
• методологія оцінки ризиків для здоров’я населення від забруднення навколишнього середовища;
• оцінка стану і відтворення генофонду населення; первинна профілактика вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат, викликаних чинниками оточення людини; 
• гігієнічні аспекти харчування населення; 
• методичні засади контролю якості дієтичних добавок та лікарських засобів;
• санітарно-протиепідемічні вимоги до організації медичного забезпечення військовослужбовців; 
• безпека нанобіотехнологій; 
• біологічна безпека;
• проблеми охорони здоров’я працюючих;
• науково-практичні питання реформування та оптимізації системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
• історія розвитку гігієнічної науки та санітарної практики, санітарно-просвітницька робота та наукознавство;
• соціальна медицина і організація охорони здоров'я;
• теоретичні та практичні аспекти формування єдиного інформаційного простору.

КОНТАКТНІ ДАНІ  ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Поштова адреса: 02094, Київ, вул. Попудренка, 50, ДУ «ІГМЕ НАМНУ», відділ перспективного планування та координації наукових досліджень

Булгаков Володимир Вікторович
тел. +380(44)5599378 
bulgakov.igme@gmail.com

Лейких Світлана Валеріївна 
тел. +380(44)5599090 
Svetlana-op@ukr.net

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.