Інститут травматології та ортопедії НАМН України

51949
Керівник: директор д.м.н., професор Юрій Володимирович Поляченко
Сайт: http://ito.gov.ua/
Контакти: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27. E-mail: travma@rql.net.ua
Телефон: тел.:(044) 486-42-49 , факс: 486-76-47

Історія інституту починається з 1919 р., коли у Києві була відкрита спеціалізована установа з лікування ортопедичних хворих, яка називалася «Будинок калічної дитини».

Сьогодні Інститут підпорядкований Національній академії медичних наук і має назву Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України».

Інститут ортопедії і травматології НАМН України є одним з провідних центрів в галузі травматології та ортопедії. З 1989 по 2019 рр. інститут очолював академік НАМН України, професор Г.В. Гайко.

В Інституті розроблено низку пріоритетних наукових проблем, які мають велике значення для розвитку вітчизняної травматології та ортопедії. Вперше у країні була опрацьована методика оперативного втручання при вродженому звиху стегна та дисплазії кульшового суглоба. Запропоновані ефективні методи профілактики та лікування вроджених і набутих деформації, порушень функцій опорно-рухового апарату у новонароджених і дітей. Розроблено антибактеріальний та функціональний методи лікування хворих на кістково-суглобовий туберкульоз. Запропоновано методику остеосинтезу переломів довгих кісток за допомогою металевих фіксаторів і кісткових трансплантатів, створено систему стабільно-функціонального остеосинтезу, науково обґрунтовано концепцію перебігу процесів репаративної регенерації кісткової тканини при преломах кісток та несправжніх суглобах. Вперше в країні впроваджено сучасну технологію ендопротезуваняя великих суглобів. Розроблений та набув широкого застосування у практиці метод комплексного хірургічного лікування неспецифічного (ревматоїдного) поліартриту. Впроваджено комплекс лікувальних та організаційних заходів з лікування хворих на кістково-гнійну інфекцію – остеомієліт. Розроблено методику профілактики та лікування сколіозу, успішно застосовуються мікрохірургічні методи лікування хворих з тяжкими наслідками травм при ураженні периферичних нервів, пересадка м’язів і суглобів на судинній ніжці.

На сучасному етапі наукова діяльність Інституту направлена на:

  • розробку методів ранньої діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних уражень і диспластичних захворювань суглобів у віковому аспекті, ендопротезування суглобів;
  • розробку методів профілактики і лікування гнійних уражень кісток і суглобів;
  • вивчення медико-соціальних аспектів травм опорно-рухового апарату та їх наслідків, оптимізація перебігу репаративного остеогенезу, удосконалення остеосинтезу при переломах кісток;
  • розробку методів лікування хворих з наслідками тяжких травм кінцівок;
  • розробку методів діагностики, лікування та реабілітації хворих з ураженнями і захворюваннями хребта;
  • вроджені та набуті захворювання опорно-рухового апарату у дітей.
  • В інституті  де працюють понад 650 співробітників, серед яких 134 науковців, в тому числі 25 докторів (1 член-кореспондент, 10 професорів) і 36 кандидатів наук, по розділу «клініка» працює 71 лікар (1 доктор та 12 кандидатів мед. наук), 58 співробітників мають вищу лікарську категорію, 12 – Заслужених лікарів України.

Лабораторно-експериментальну наукову базу інституту становлять: відділи рентгенології, патоморфології з експериментально-біологічним відділенням (віварієм), науково-організаційний методичний, патентно-ліцензійний, лабораторії функціональної діагностики, імунології, біохімії, мікробіології та хіміотерапії, нейроортопедії та проблем болю, центр по забору та зберіганню трупних тканин.

Клінічну наукову базу інституту складають відділи:

  • кістково-гнійної хірургії, травматології та ортопедії дорослих, захворювань суглобів у дорослих, травматології та ортопедії дитячого віку, хірургії хребта з республіканським
  • спінальним (нейрохірургічним) центром, захворювань суглобів у дітей та підлітків, патології стопи та складного протезування, мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії
  • верхньої кінцівки, спортивної та балетної травми, реабілітації з групою мануальної терапії.

В інституті, що має клінічну базу на 400 ліжок, щороку лікується понад 4500 хворих, яким виконується понад 3000 складних реконструктивно-відновлювальних операцій.

У поліклінічному відділенні щорічно надається кваліфікована консультативна допомога понад 30 тисячам хворих.

Клінічні і наукові структурні підрозділи інституту є базою підготовки клінічних ординаторів, аспірантів та практичних лікарів з України, близького та далекого зарубіжжя. Тут проходять практичне навчання з травматології та ортопедії, слухають лекції студенти Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця, курсанти Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, студенти Київського медичного інституту Української асоціації народної медицини.

На базі інституту функціонує республіканська проблемна комісія «Ортопедія і травматологія», на засіданнях якої розглядаються і затверджуються планова наукова тематика, докторські і кандидатські дисертації, методичні рекомендації, нововведення профільних наукових і педагогічних установ України. Ефективно діють міське й обласне наукові товариства Української асоціації ортопедів-травматологів. З 1969 року функціонує Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій, на засіданнях якої проведено захист 80 докторських і 240 кандидатських дисертацій.

Інститут підтримує тісні зв’язки і плідно співпрацює з науковими центрами України та зарубіжних країн.

Науковці інституту є кураторами ортопедо-травматологічної служби областей України, яким постійно надається кваліфікована консультативна допомога, проводяться показові операції, семінари.

3 1999 року інститутом видається фаховий журнал “Вісник ортопедії, травматології та протезування”. За результатами наукових досліджень співробітників інституту за останні 20 років у періодичній пресі опубліковано понад 5300 наукових статей, видано 160 монографій та посібників, 119 методичних рекомендацій, 123 інформаційних листів, отримано 241 авторське свідоцтво та патенти на винаходи і 940 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції і нововведення.

За успіхи у розвитку медичної науки і підготовку висококваліфікованих кадрів Інститут нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. За досягнення у розвитку актуальних проблем травматології та ортопедії видатні вчені інституту К.М. Клімов, Є.Т. Скляренко, К.С. Терновий, О.Е. Міхневич, В.П. Данькевич, І.В. Шумада, Г.В. Гайко, О.І. Рибачук удостоєні звання лауреатів Державної премії України і колишнього Союзу. Премією Академії медичних наук відзначена проф. В.С.Астахова за монографію «Остеогенные клетки-предшественники костного мозга человека». Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно академік НАМН України, проф. Г.В. Гайко.

5 співробітників інституту є членами Американської Академії хірургів ортопедів (AAOS), 6 – членами Міжнародного товариства ортопедів-травматологів (SICOT). Гайко Г.В. є національним делегатом SICOT від України.

Інститут тісно співпрацює з медичними та науковими установами Польщі, Італії, Австрії, Росії, Білорусі та інших країн.