Інволютивний остеопороз. Компресійні, неускладнені переломи тіл Th11, Th12 хребців. Полісегментарний спондилоартроз. Артроз крижово-клубових суглобів.Клінічний приклад

7705

Пацієнтка Л., 64 років, історія хвороби № 97948

Діагноз:  Інволютивний остеопороз. Компресійні, неускладнені переломи тіл Th11, Th12 хребців. Стан післяпункційної вертебропластики тіл L1,L2,L3,L4 хребців у червні 2019 року. Полісегментарний спондилоартроз. Артроз крижово-клубових суглобів. Стійка та виражена дорсалгія, сакралгія (рис. 1,2,3).

Рис.1 А) Рентгенограми пацієнтки грудопоперекового відділу хребта у прямій та боковій проекції; Б) МРТ грудопоперекового відділу хребта у боковій проекції.

Рис.2 КТ поперекового відділу хребта у сагітальній проекції на рівні L5-S1.
Рис.3  КТ крижового відділу хребта у прямій проекції. о відділу хребта у сагітальній проекції на рівні L5-S1.

Анамнез хвороби: Пацієнтка хворіє більше 5 років, коли стала поступово відчувати наростаючі болі у грудному та попереково- крижовому відділі хребта, особливо під час статичного навантаження та під час ходи. Неодноразово лікувалась амбулаторно і в умовах стаціонару із короткотривалою позитивною динамікою. Спочатку больовий синдром зменшувався після фізичних вправ та відпочинку в горизонтальному положенні. Але у травні2019р. пацієнтка відмітила загострення болю (до 8 балів за ВАШ). У зв’язку із прогресуванням інволютивного остеопорозу та загостренням больового синдрому у поперековому відділі хребта у серпні 2019 року було виконано хірургічне лікування стосовно компресійних неускладнених переломів тілL1,L2,L3,L4 хребців. Хірургічне лікування у обсязі: пункційна вертебропластика вищевказаних тіл хребців кістковим цементом synicem1 G.

Після хірургічного лікування через 6 місяців больовий синдром на рівні двох вищіх хребтоворухових сегментів (Th10-Th12)
став збільшуватися і становив 8 балів за ВАШ, а також збільшились болі у попереково-крижовому відділ хребта що призвело до постійного вживання знеболювальних препаратів. Комплексне консервативне лікування та остеотропні препарати не надали необхідного ефекту. Після проведення
блокад медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів на рівні Th10-Th12, L5-S1із зниженням больового синдрому на 75 % ,а також латеральних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів на рівні сегментів S2-S3 із зниженням больового синдрому на 50 % було виконано інтервенційне лікування 17.06.20р. у обсязі:

I) Різотомія медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів на рівні Th10-Th12, L5-S1.(рис.4,5)

Рис.4 Рентгенограми грудо поперекового відділу хребта у прямій проекції. Інтраопераційне розташування електродів із ізолюючим покриттям на рівні сегментів Th10-Th12 з обох сторін.

Рис.5 Рентгенограми попереково-крижового відділу хребта у прямій проекції. Інтраопераційне розташування електродів із ізолюючим покриттям на рівні сегмента L5-S1з обох сторін.

II)різотомія латеральних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів на рівні S2-S3 з обох сторін. Рис. 6

Рис.6 Рентгенограми поперекового-крижового відділу хребта у прямій проекції. Інтраопераційне розташування електродів із ізолюючим покриттям на рівні сегмента S2-S3 обох сторін.

У післяопераційному періоді полегшення больового синдрому

пацієнтка відмітила з перших днів, на рівнігрудо-поперекового відділу хребта2 бали за ВАШ, та 4бали за ВАШ у крижовому відділі, що склало більше  50% позитивної динаміки. Покращення життєдіяльності проявилось у можливості здійснення більшості повсякденних справ і підвищенні працездатності.

Посилання:

  • Kim D. Bipolar Intra-articular Radiofrequency Thermocoagulation of the Thoracic Facet Joints: A Case Series of a New Technique. Korean J Pain. 2014;27(1):43-48. doi:10.3344/kjp.2014.27.1.43
  • Cohen SP, Hurley RW, Buckenmaier CC 3rd, et al. Randomized placebo-controlled study evaluating lateral branch radiofrequency denervation for sacroiliac joint pain. Anesthesiology. 2008;109:279–288
  • International spine intervention society, standards committee. practice guidelines for spinal diagnostic and treatment procedures. edited by bogduk n. san francisco (ca), international spine intervention society. 2004, pp 314-29

Виконав: к.м.н. Перфільєв О.В.

Інформація надана ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»