Лекції із застосуванням телемедичних технологій з надання медичної допомоги постраждалим з бойовими ушкодженнями

630

Навчання із застосуванням телемедичних технологій для військовослужбовців медичної служби
29 червня 2017 року на базі кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також ДУ «Інститут ортопедії і травматології НАМН України» розпочалась літня сесія дистанційного навчання із застосуванням телемедичних технологій з надання медичної допомоги постраждалим з бойовими ушкодженнями. Слухачами лекції були військовослужбовці медичної служби хірургічного профілю 66-го військового – мобільного шпиталя (м. Покровськ).

Відкриваючи цикл лекцій, завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Бур’янов Олександр Анатолійович, наголосив, що завдяки існуючій телемедичній мережі «Київ – Ірпінь – Харків -Львів-Вінниця -Одеса-Бахмут -Покровськ – Маріуполь» реалізована можливість не тільки телеконсультування, що вже стала звичайною справою у повсякденній роботі військових лікарів, а й проведення повноцінних навчальних семінарів, лекцій. 

 


Першу лекцію циклу за темою «Діагностика та лікування компартмент- синдрому» прочитав член-кореспондент Національної академії медичних наук України, д.мед.н., професор Страфун Сергій Семенович.
В режимі реального часу в його лекції висвітлені основні аспекти діагностики однієї з найпоширенішої супутньої патології кожної травми, надані сучасні практичні рекомендації щодо проведення лікування та профілактики основних ускладнень компартмент-синдрому. 

В плані дистанційної підготовки планується ще 9 навчальних курсів за тематикою надання медичної допомоги постраждалим з бойовою травмою. Головним завданням  є залучення максимальної кількості медичних працівників для постійного підвищення якості надання медичної допомоги, нівелюючи фактор відстані.