Методичні підходи до створення індексів для комплексної оцінки стану здоров’я населення та забезпеченості його медичною допомогою

718

У випуску № 1(98) наукового журналу «Довкілля та здоров’я» Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» опублікована стаття «Методичні підходи до створення індексів для комплексної оцінки стану здоров’я населення та забезпеченості його медичною допомогою» авторів Чорна В.В.1, Доценко В.М.1, Махнюк В.М.2, Могильний С.М.2, Очеретяна Г.В.2

1 Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова;
2 ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ”

Розробка та апробація розрахунку індексу людського здоров’я та індексу медичного забезпечення населення для комплексної оцінки стану здоров’я населення дозволить оптимально агрегувати показники захворюваності, інвалідності та смертності населення. Отримані авторами результати аналізу з використанням необхідних методів математичної статистики дають підґрунтя для ствердження, що запропоновані інтегральні індекси адекватно відображають реальність і простоту застосування і їх можна рекомендувати для використання в практику медичної статистики як на рівні МОЗУ, так і на рівні ВООЗ. З їх допомогою можна порівнювати рівень здоров’я населення та його забезпечення медичною допомогою у розрізі окремих регіонів або країн.

Ознайомитись із публікацією можна за посиланням: https://doi.org/10.32402/dovkil2021.01.020