Миттєвості славетного століття Інституту медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМНУ

878

Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» в 2020 році відзначає своє сторіччя.


Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМНУ – головний в Україні науковий заклад у галузі радіології, радіаційної онкології, дозиметрії, радіаційної гігієни та метрології іонізуючих випромінень у медицині.

Вся діяльність Інституту спрямована на вирішення найважливіших питань радіології та онкології, а саме — розробку нових медичних технологій променевої діагностики та променевої терапії онкологічних і неонкологічних захворювань, радіонуклідної діагностики і терапії, а також методів профілактики, діагностики й лікування радіаційних ушкоджень; клінічну апробацію нової медичної радіологічної техніки та протирадіаційних, протипухлинних препаратів; удосконалення дозиметричного супроводу променевої терапії; розробку методів оптимізації променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур; контроль та метрологічне забезпечення в галузі медичного використання джерел іонізуючого випромінення.