Надрукована чергова монографія “ВОГНЕПАЛЬНІ ПОРАНЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН (ДОСВІД АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ/ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ)”

2072

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні колеги!

Відділом військово-медичної науки при Президії НАМН України разом з провідними вченими та практиками Науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук України, Української військово-медичної академії, Військово-медичних клінічних центрів Міністерства оборони України та лікувальними установами і вищими навчальними закладами Міністерства охорони здоров’я наполегливо продовжується підготовка науково-практичних видань, які узагальнюють набутий досвід вітчизняної медицини, здобутки медичної науки, під час проведення антитерористичної операції / операції об’єднаних сил на Сході нашої країни. Нагадаю, що вона проводиться у рамках спільної науково-дослідної роботи УМВА та НАМН України за шифром «Простір».

На цей раз результатом цієї багатомісячної спільної, колективної роботи, стала монографія «Вогнепальні поранення м’яких тканин (досвід АТО/ООС)», яка стала 5-тою науковою працею у цьому циклі. Вона присвячена проблемі діагностики та лікуванню поранених з вогнепальними пораненнями м’яких тканин. Незважаючи на велику кількість запропонованих способів і методів їх лікування, необхідність узагальнення отриманих результатів з  2014 року та корегування комплексного об’єктивного підходу до вибору лікувально-діагностичної тактики у цієї категорії поранених, безумовно була актуальною. Одним з «центральних» питань, що потребувало вирішення було обґрунтування та розробка оптимального диференційованого підходу до хірургічного лікування цих поранених з урахуванням обсягу пошкодження м’яких тканин, анатомо-функціональної зони ураження, виду і характеру поранення, визначення зони життєздатних тканин. У виданні, зокрема, читач знайде оригінальний ілюстративний матеріал загоєння вогнепальних ран в динаміці, лікування яких проводилось з використанням сучасних методів.

Автори детально висвітлюють методики видалення сторонніх тіл з м’яких тканин та пластичного закриття ран. Відсутність єдиної тактики щодо цього приводить до існування різних підходів до вирішення цих питань в лікувальних закладах та веде до необґрунтованих оперативних втручань з незадовільними результатами лікування. В наявній літературі недостатньо інформації з приводу діагностики та видалення сторонніх тіл м’яких тканин кінцівок, грудної клітки та живота вогнепального походження.

Особливо необхідно зазначити що під час проведення багатьох наукових експериментів та досліджень у рамках цієї тематики використовувались різні інструментальні методики. Наприклад рентгеноструктурний аналіз металевих осколків, видалених з м’язів тканин, проводився на дифрактометрі ДРОН-2.0 в кобальтовому Co-Kα випромінюванні із застосуванням залізного селективно поглинаючого фільтра. Відбиті від зразка промені реєструвалися сцинтиляційним детектором. Рентгеноспектральний аналіз проводили з метою визначення змін у сторонніх тілах та м’яких тканинах навколо його, визначення терміну поранення та моніторингу, на базі лабораторії рентгеноспектрального аналізу кафедри фізики металів та напівпровідників ДУ «Національний технічний «ХПІ». Методологічно експериментальна частина роботи складалася з двох частин: спектральної і структурної. В якості досліджуваного матеріалу були металеві осколки із різним терміном перебування у тканинах; незмінені м’які тканини (для контролю); капсули сторонніх тіл, видалені з м’яких тканин. Світлова мікроскопія проводилася на базі лабораторії ДУ «Інститут медичної радіології НАМН України ім. С.П. Григор’єва». Забір матеріалу, опис та аналіз препаратів проводили на базі лабораторії патоморфології та експериментальної хірургії ДУ « Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України ім. В.Т. Зайцева». Різнопланова науково-практична допомога постійно надавалась з боку ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології НАМН України ім. О.О. Шалімова».

Авторами монографії розроблений, запатентований та впроваджений в клінічну практику магнітний багатофункціональний інструментарій для діагностики і видалення металевих феромагнітних сторонніх тіл. За його допомогою вони видаляються з різних за діаметром ранових каналів.

Отже, багато цікавого та практично-корисного знайде кожен читач цієї книги!

Наприкінці, як завжди, ми запрошуємо всіх медичних фахівців, різних спеціальностей, в яких є бажання поділитися своїм бойовим досвідом надання медичної допомоги пораненим та потерпілим в районі проведення АТО (ООС) долучитись до роботи нашої дружньої команди!

Слава України!

Героям Слава!

Президент НАМН України,

Головний редактор серії науково-практичних робіт з узагальнення

бойового досвіду медичного забезпечення АТО/ООС,

академік НАМН України,

член-кореспондент НАН України

В.Цимбалюк