Науково-практична конференція «Щорічні терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні». Анонс

1535
Конференція

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас на науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання. Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні», присвячену 40-річчю заснування ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, яка відбудеться 23 квітня 2020 р. в конференц-залі ДУ «НІТ ім. Л.Т. Малої НАМН України”. Початок конференції о 10.00 год.

До участі у конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, лікарі-лаборанти), а також лікарі загальної практики – сімейної медицини. 

Наукова програма передбачає пленарні доповіді та постерну сесію з обговоренням широкого кола питань.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Визначення рівня захворюваності, поширеності, інвалідності, смертності та економічних втрат від неінфекційних захворювань, а також рівня поширеності преморбідних станів, факторів ризику, їх кількісних характеристик.
 • Вивчення патогенезу неінфекційних захворювань, особливо невідкладних станів, загрозливих для життя людини, прогнозу несприятливих подій.
 • Коморбідність захворювань серцево-судинної системи та обміну речовин, насамперед цукрового діабету.
 • Оцінка індивідуального ризику розвитку неінфекційних захворювань.

Конференція внесена до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2020 році» і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 699/41 від 23.06.2017, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження.

Усі учасники отримають сертифікати на 0,4 балів для врахування їх при атестації на присвоєння/підтвердження лікарської категорії відповідно до наказу МОЗ України № 484 від 07.07.2009 р.

Форми участі в конференції:

 1. усна доповідь і публікація тез;
 2. стендова доповідь і публікація тез;
 3. публікація тез.

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2020 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою (форма заявки додається) та текст тез для публікації в матеріалах конференції. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.

УВАГА! Вимоги до презентації доповідача:

 • презентація повинна бути виконана у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007;
 • при наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути розміщені в одній папці з презентацією.

При збереженні відеофайлів бажано використовувати стандартні відеокодеки або попередньо надіслати файли організаторам для перевірки їх якісного відтворення на обладнанні нашої установи.

УВАГА!  Вимоги до презентації постерної доповіді:

Оформлення постерної доповіді:

Формат А1 (841 х 594 мм) або А3 (297×420 мм). У верхній частині знаходиться назва роботи. Нижче вказуються ПІБ авторів і наукового керівника, назва установи, де виконана робота. Далі текст доповіді з малюнками та/або таблицями. Розмір шрифту на розсуд авторів.

Презентація АВТОРАМИ постерних доповідей проводиться під час перерви між пленарними засіданнями. У разі відсутності ДОПОВІДАЧА без поважних причин заявки на участь у конференції наступного разу прийматися не будуть.

Вимоги до оформлення тез:

 1. Тези приймаються в редакторі тільки MS Word з розширенням «.doс» або «.rtf», у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм без малюнків та графіків українською, російською або англійською мовами.
 2. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
 3. Обсяг тез – 1 сторінка, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0.
 4. Реєстраційні анкети треба подавати в редакторі MS Word з розширенням «.doс» або «.rtf».

СТРУКТУРА ТЕЗ: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи.

Наприклад:

ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ У ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Іванов С. М., Петров В. І.

Медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Мета: оцінити вплив……….

Матеріали і методи: ……….

Результати: ……….

Висновок: ……….

 1. Кожний з авторів може бути першим не більше, ніж у 2-х тезах.

Назва файлу складається із прізвища та ініціалів першого автора, порядкового номеру тез і через дефіс назви міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д. Назва файлу з тезами складається на тій мові, на якій написано тези.

Назва файлу реєстраційної анкети складається аналогічно, тільки із прізвища автора (співавтора) тез – наприклад: РК1 Іванов СМ-Київ, РК1 Петров ВІ-Київ і т.д. Без реєстраційних анкет авторів тези прийматися не будуть.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не відповідає вимогам (тези повиннi точно вiдповiдати вимогам оформлення).

Редагування та коректорська правка тексту тез не передбачена. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Тези та реєстраційні анкети учасників конференції можна надсилати за адресою: ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, просп. Любові Малої, 2-А, Харків, 61039, Україна.

E-mail: tfedotova@gmail.com з позначкою «Конференція 23 квітня 2020 р.»

Телефони для довідок та спілкування: факс/тел. (057) 370-61-79, (057) 373-90-28.