Діабетична ретинопатія. Доповідь д.м.н., професора Мальцева Едуарда Валентиновича

1952

Світова статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності на цукровий діабет серед населення. У зв’язку з цим, діабетична ретинопатія, основне ускладнення цукрового діабету з боку органу зору, займає одне з провідних місць серед відомих причин низького зору та сліпоти, а число випадків втрати зору в результаті цього ускладнення зберігає стійку тенденцію до постійного росту. Але найбільш значимою та розповсюдженою причиною зниження зору при цукровому діабеті є патологія сітківки (діабетична ретинопатія).

Діабетична ретинопатія – це високоспецифічне ураження судин сітківки, однаково характерне як для інсулінозалежного, так і для інсулінонезалежного діабету.

Детальніше про діабетичну ретинопатію доповідав доктор медичних наук, професор, співробітник лабораторії патоморфологічних і електронно-мікроскопічних досліджень ДУ “ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П.ФІЛАТОВА НАМН УКРАЇНИ”.