ДУМАНСЬКИЙ Юрій Васильович

3762

Народився 01.04.1953р., обраний членом-кореспондентом НАМН України 4 червня 2007 р. за фахом «променева діагностика, онкологія», доктор медичних наук (1991 р.), професор (1994 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2007 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013 р.), хірург-онколог вищої категорії. Працює головним науковим співробітником Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН України.


Провідний учений у галузі експериментальної та клінічної онкології. У 2000 р. очолив першу в Україні кафедру онкології, променевих методів діагностики і лікування факультету післядипломної освіти, в 2002 р. призначений деканом факультету післядипломної освіти Донецького національного медичного університету (ДНМУ), а у 2005 р. – проректором з лікувальної роботи. З 2010 по 2017рр. – ректор ДНМУ. У 2014 році на посаді генерального директора очолював Донецький обласний протипухлинний центр.

Основні напрями наукової діяльності: удосконалення методів діагностики та лікування онкологічних захворювань стравоходу, шлунку, ободової та прямої кишки, розроблення нових підходів до оперативних втручань в онкології шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози, злоякісних пухлин язика й слизової оболонки ротової порожнини, спрямованих на реконструкцію втрачених функцій, розроблення нових ефективних методів комбінованого і комплексного лікування злоякісних пухлин.

Автор майже 700 наукових робіт серед яких 42 монографії, підручників, навчальних посібників, 50 винаходів і патентів. Він є співавтором національного підручника «Онкологія», членом редакційних колегій 12 часописів, ним підготовлено 9 докторів і 24 кандидата медичних наук.

Професор Ю.Думанський Почесний Президент Національної асоціації онкологів України (з 2016 по 2022 рр. голова цієї асоціації), голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України за фахом «Онкологія», академік Української екологічної академії наук (з 1995 р.), академії наук вищої освіти України (з 2010 р.), член Медичної ради при МОЗ України, голова обласного наукового товариства онкологів Донецької області, член Наглядової ради Національного інституту раку МОЗ України, член експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів з клінічної медицини.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеню, Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом», Почесною грамотою Кабінету міністрів України, Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров’я України, відомчими нагородами, йому присвоєно звання Почесного громадянина Донецької області.


Службова адреса: м. Київ, 03022, вул. Васильківська, 45. Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Тел.: (044) 259-01-83.