Науково-практична конференція «Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського» у ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

1213

12 лютого 2020 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2020 рік ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІМІ НАМН») проведено науково-практичну конференцію «Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського», присвячену 80-річчу з дня народження професора Волянського (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 496 від 13.09.2019 р.).

У роботі конференції взяли участь 278 спеціалістів з 14 областей України та м. Києва. Учасники представляли 47установ та закладів НАН, НАМН, МОЗ, МОН України, приватних організацій у галузі мікробіології, імунології, алергології, фармакології, інфекційних хвороб, тощо.

Робота конференції розпочалась з урочистого відкриття меморіальної дошки професору Юрію Леонідовичу Волянському та вшанування пам’яті вченого.

Учасників конференції привітали представники Харківської міської ради, Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України,директор ДУ «ІМІ НАМН» проф. В.В. Мінухін.

Робоча частина конференції включала виступи, присвячені біографії, науковій та громадській діяльності видатного вченого та талановитого організатора системи охорони здоров’я, доктора медичних наук, професора, академіка Вищої школи України, Заслуженого діяча науки і техніки України Юрія Леонідовича Волянського (1940-2013 рр.), який 30 років був директором ДУ «ІМІ НАМН». Професійний шлях Волянського Ю.Л. – це безперервний потік нових ідей, реформаторських задумів і наукових звершень. Він є автором 25 монографій, 437 наукових статей, 24 методичних рекомендацій для лікарів і біологів, 86 авторських свідоцтв та патентів України і зарубіжних країн, 17 лікарських і профілактичних препаратів, прийнятих до промислового виробництва в Україні і закордоном.

Наукові роботи Волянського Ю.Л. охоплювали досить широкий тематичний діапазон. Серед найбільш значних наукових досягнень слід відзначити розробку концепції системного аналізу і прогнозування медичних і соціальних наслідків ядерних катастроф; розробку та практичне впровадження протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо недопущення поширення в Україні особливо небезпечних інфекцій і попередження спалахів інфекційних захворювань на території країни під час екологічних катастроф.

Волянський Ю.Л. є засновником визнаної школи мікробіологів, імунологів і фармакологів, що розробляють нові профілактичні та лікарські протимікробні препарати. Під його керівництвом захищено 10 докторських і 36 кандидатських дисертацій.

Теми подальших доповідей охоплювали актуальні питання фундаментальної та прикладної мікробіології, паразитології, клінічної та лабораторної імунології та алергології; клініки, діагностики та лікування інфекційних хвороб.

Окремим блоком освітлювалась та обговорювалась тема епідемії коронавірусної інфекції, викликаної коронавірусом COVID-19 та зафіксованої на території Китаю. Було зазначено, що саме у ДУ «ІМІ НАМН» у 90-х роках минулого століття було виконано декілька науково-дослідних робіт з розробки методів та засобів діагностики коронавірусів, відпрацьовані методи культивування та вилучено епідемічно-значущий штам збудника. Але вкрай незадовільне бюджетне фінансування наукових досліджень не дозволило продовжити роботи у цьому напрямі.

Усі доповідачі зійшлися на думці, що незважаючи на певні попередні досягнення у боротьбі з інфекційними захворюваннями, ця проблема визнана міжнародною спільнотою однією з основних причин, що призводять до тимчасової втрати працездатності та інвалідності населення та є одним із найважливіших критеріїв якості життя та цивілізованості суспільства. Найефективнішим та найбільш економічно вигідним способом зниження інфекційної захворюваності була і залишається вакцинопрофілактика. Питання відродження вітчизняного виробництва засобів імунопрофілактики для захисту населення від керованих інфекційних захворювань є складовою національної безпеки України.

До роботи конференції видано збірку тез обсягом 87 наукових робіт. Учасники конференції мали можливість взяти участь у тренінг-програмі «Практичні навички з мікробіологічної та морфологічної діагностики інфекційних хвороб». Конференція завершилась підбиттям підсумків роботи, прийняттям та затвердженням резолюції.

Конференція висвітлювалась у засобах масової інформації, зокрема у новинах харківських регіональних телекомпаній АТН та Р1