ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”

554

15 травня 2015 року в ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України” спільно з ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова» згідно Реєстру наукових заходів «Укрмедпатентінформу» МОЗ України відбулась науково-практична конференція з участю міжнародних спеціалістів «Вклад молодих вчених і спеціалістів
у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи», присвячена Дню науки в Україні.
Щорічно цей науковий форум збирає молодих лікарів, вчених з усіх міст України. До участі в конференції були запрошені кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, психіатри, онкологи, отоларингологи, хірурги, а також лікарі загальної практики: сімейні лікарі та терапевти.
Всього було зареєстровано 198 делегатів з 7 регіонів України: Київської, Днепропетровской, Черновицкой, Полтавской, Тернопольской, Вінницької, області та м. Харкова. Свої заявки на участь у конференції подали молоді науковці з Білорусі та Польщі, але у зв’язку зі складною політичною ситуацією, що склалася в Україні, вони вимушені були скасувати свій приїзд.

Проведена  наукова лекція канд.біол.наук, ст.н.с.  В.А. Вінникова «Рекомендації щодо підготовки наукових робіт».
За день конференції її учасники мали змогу не тільки прослухати доповіді колег, а й ознайомитися з виставочною експозицією великих фармацевтичних компаній Європи, такими як SANOFI, ЭКОМЕД, Roche, MEGACOM, Гедеон Рихтер і т.д.

У ході конференції було обговорено широке коло проблем, які постають найбільш гостро перед молодими науковцями та лікарями, серед яких проблеми діагностики, профілактики і лікування захворювань у різних галузях медицини.
У рамках конференції було проведено 2 пленарних засідань та секція стендових доповідей, де було представлено 31 постерний доклад.
Усі учасники конференції отримали сертифікати.
Найкращі доповіді були нагороджені дипломами трьох ступенів, а також іншими цінними подарунками.

Конференція закінчилася прийняттям резолюції, яка включає наступні положення:
1. Для підвищення професіонального рівня молодих вчених ввести в програми конференцій навчальні семінари для спеціалістів різних напрямків, майстер-класи, ширше залучати молодих вчених до участі в Інтернет-конференціях.
2. Публікувати окремі доповіді у медичних виданнях України.
3. Сприяти впровадженню в практику результатів науково-дослідних робіт, які були висвітлені науковцями на конференції.
4. Сприяти розміщенню матеріалів в журналах “Український терапевтичний журнал”, “Сучасна гастроентерологія” та газеті “Здоров’я України”.
5. Підтримати співпрацю молодих вчених медичних закладів м. Харкова з науковцями інших областей України та інших держав.
6. Активізувати пошук наукових матеріалів та розробок іноземною мовою з
пріоритетних напрямів досліджень науковців.
7. З метою обміну досвідом та розширення спектру питань забезпечити наступництво між науковими поколіннями.
8. Урегулювати розширення практики виконання комплексних наукових досліджень (між установами м. Харкова, інших областей та держав).
9. Організувати проблемні науково-практичні конференції молодих вчених та спеціалістів з використанням інноваційних технологій у вигляді інтернет-конференцій.
10. Наукові роботи, які були відзначені дипломами, рекомендувати до участі у міських та державних конкурсах, Міжнародних конференціях.