Науковцями ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» РОЗРОБЛЕНО І СИНТЕЗОВАНО ОРИГІНАЛЬНУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНУ СПОЛУКУ — ПЕРСПЕКТИВНИЙ АКТИВАТОР СИРТУЇНУ-1

1010

Науковцями ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» РОЗРОБЛЕНО І СИНТЕЗОВАНО ОРИГІНАЛЬНУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНУ СПОЛУКУ (умовна назва ПІРАБЕНТИН) – ПЕРСПЕКТИВНИЙ АКТИВАТОР СИРТУЇНУ-1 (Патент на винахід 121946 UA). Сполука виявляє комплексні антидіабетичні властивості відносно нормалізації вуглеводного / ліпідного обмінів, знижує прояви факторів ризику розвитку серцево-судинних ускладнень ЦД 2 типу.

Чому це важливо

Доведені на теперішній час сприятливі ефекти обмеження калоражу на тривалість життя і пов’язані з віком серцево-судинні захворювання, нейродегенеративні порушення та діабет дозволили сформулювати нову антивікову парадигму, в рамках якої було ідентифіковано молекулу НАД+-залежної деацетилази (silent information regulator 2 = Sir2). Її гомологи у вищих організмів були названі СИРТУЇНАМИ.

Усього у ссавців, зокрема у людини, знайдено сім сиртуїнів, найбільш вивченим з яких є SIRT1. На сьогодні виявлено щонайменше 34 різних білка-мішені для SIRT1, що беруть участь у багатьох клітинних процесах. Встановлено важливу роль SIRT1 в енергетичному метаболізмі. Є повідомлення про пригнічення SIRT1 в клітинах за умов інсулінорезістентності (ІР) або на тлі порушеної толерантності до глюкози. За надлишку енергетичних субстратів знижена активність SIRT1 сприяє розвитку ожиріння і пов’язаних з ним ІР, ЦД 2 типу, атеросклерозу.

Таким чином, ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВАЦІЯ SIRT1, що імітує обмеження калоражу на тлі зниження відкладення енергетичних запасів та стимуляції їх утилізації, є перспективною в плані комплексної профілактики і терапії ожиріння та ЦД 2 типу.

Винахід науковців ДУ ІПЕП розширює спектр сполук, які можуть бути використані для створення нових антидіабетичних засобів з плейотропною дією.