Заголовок

889

16 – 17 травня 2013 у Інституті геронтологіі імені  Д. Ф. Чеботарьова НАМН України відбулася науково-пракична конференція  та школа з міжнародною участю присвячена паямяті академіка В. В. Фролькіса.
Науковий форму пройшов під егідою Європейського відділення Міжнародної асоціації геронтологів та геріатрів, Науково-медичного товариства геронтологів та геріатрів України, НАМН України, МОЗ України, та був організований  Інститутом геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України.

З привітанням делегатам  конференції виступили директор Інституту Геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова, академік  В. В. Безруков, керівник клінічного сектора Інституту  академік О. В. Коркушко,  директор Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України, академік Г. М.  Бутенко.  З привітальним словом від Європейського відділення Міжнародного товариства геронтологів та геріатрів та Геронтологічного товариства при Російській Академії наук  виступив А. І. Дєєв.  Науковий форум також привітали дослідники з різних країн Європи – члени International Longeviy Alliance.

Науково-практична конференція та школа зібрала під дахом Інституту геронтології біля 180 учасників з різних регіонів України та інших країн. Серед учасників –  дослідники та лікарі різних спеціальностей, які працюють  з вік залежною патологією (терапевти, кардіологи, неврологи, ортопеди-травматологи, сімейні лікарі).   
Унікальність наукового заходу полягала у форматі проведення, який поєднав  наукову конференцію та школу.

Пленарні засідання включали в себе оглядові доклади, представлені ведучими експертами у області геронтології та геріатрії: акад. В. В . Безруков , акад. Г. М. Бутенко, акад. О. В. Коркушко, акад. Г. В. Гайко, чл. – кор. С. М. Кузнецова, проф. І. М. Карабань, проф. Н. Ю. Бачинська, проф. А. І. Божков, проф. В. К. Кольтовер, проф. Л. М. Єна.
Клінічні майстер-класи та науково – практичні семінари, які проводились у рамках школи були присвячені актуальним питанням найбільш розповсюдженій вік залежній патології (артеріальна гіпертензія, мікроциркуляторні порушення, хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона, аспекти післяінсультної реабілітації,  вік залежній патології опорно-рухового апарату та андро/менопаузи), питанням визначення прискореного темпу старіння організму, організації медико-соціальної та паліативної допомоги, медичної демографії, біостатистики, а також  теоретичній та практичній геронтології. За два дні роботи конференції було представлено біля 90 усних та стендових доповідей.

Під час роботи конференції пленарні доповіді транслювались у режимі on-line  в мережу Інтернет.  Матеріали конференції та відеозаписи додповідей та майстер-класів  школи будуть розміщені на офіційному сайті конференції за адресою: http://www.geront.org.ua