ВОЗІАНОВА Жанна Іванівна

4294

Народилася 06.02.1937 р., академік  Національної академії медичних наук  України, обрана  04.10.2002 р. за спеціальністю інфекційні хвороби, доктор медичних наук (1988  р.), професор (1990 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2000 р.),  Заслужений лікар України (2002 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2005 р.), завідувач кафедри інфекційних  хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України ( з 1989 р.).


Відомий учений-клініцист в галузі  інфекційної патології . Одним із головних напрямів її наукової діяльності  є вивчення патогенезу, особливостей клінічного перебігу та розробка нових методів  діагностики і лікування вірусних гепатитів, зокрема тих, що поєднуються з іншою патологією. Нею вивчено причини і механізми ураження органів черевної порожнини при вірусних гепатитах , що дозволило: обгрунтувати принципи етапного  лікування хворих на вірусний гепатит;  з'ясувати патогенетичний взаємозв'язок між особливостями перебігу гострих вірусних гепатитів і розвитком хронічних гепатитів. Проведено наукові дослідження механізмів ураження міокарду, центральної нервової системи, нирок та інших органів в різні стадії перенбігу дифтерії та розроблено нові підходи лікування. Зроблено значний внесок у вивчення особливостей перебігу менінгітів різної етіології, гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Автор 300 наукових публікацій, в тому числі фундаментальний трьохтомний підручник "Инфекционные и паразитарные болезни", 6 авторських свідоцтв. Підготувала 5 докторів та 14 кандидатів медичних наук, зараз під її керівництвом готуються до захисту ще 4 наукові  роботи на звання доктора та 3 – кандидата медичних наук.

Член Ученої ради МОЗ України, ВАК України, головний редактор журналу "Сучасні інфекції", член редколегій ряду наукових  профільних журналів.

Нагороджена медаллю "Ветеран труда", медаллю ім. акад. . М.Д. Стражеско "За заслуги в охране здоровья".

Основні наукові праці: "Теоретичні принципи комп'ютерної діагностики гострих вірусних гепатитів" (1998 р.);  "Некоторые особенности состояния иммунитета  больных вырусными гепатитами В + С, употребляющих наркотики" (1999 р.); "Ранняя диагностика дифтерийных полинейропатий" (1999 р.); "Інфекційні та   паразитарні хвороби" (2000 р., 2001 р., 2003 р. ). 


Служб.: Київ-010  , Центральна міська клінічна лікарня, корпус №8. Тел.: (044)  227-37-91