ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

1437

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Відділ респіраторних та інших вірусних інфекцій:
старшого наукового співробітника (2);
Лабораторія експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій:
старшого наукового співробітника (1);
Відділ науково-організаційної діяльності та міжнародних зв’язків:
завідувача (1) , молодшого наукового співробітника (1);
Відділ епідеміологічного аналізу і вакцинопрофілактики:
наукового співробітника (1);
Відділ вірусного гепатиту та СНІДу:
старшого наукового співробітника (1), наукового співробітника (2);
Відділ нейроінфекції: завідувача (1);
Відділ інтенсивної терапії та детоксикації:
завідувача (1), молодшого наукового співробітника (1), наукового співробітника(1);
Відділ діагностики інфекційних та паразитарних хвороб:
молодшого наукового співробітника (1);
Лабораторія медичної мікробіології з музеєм патогенних для людини мікроорганізмів: старшого наукового співробітника (1);
Лабораторія молекулярної вірусології: наукового співробітника (1).

Відповідно до примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018р. № 404, визначені кваліфікаційні вимоги:

 • завідувача відділу: наявність вищої фахової освіти, наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) у галузях знань, що є фаховими, має досвід роботи не менше 10 років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз;
 • старшого наукового співробітника: наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії ( кандидата наук) у галузях знань, що є фаховими, має досвід роботи не менше 5 років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та /або патентів;
 • наукового співробітника: наявність наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) у галузях знань, що є фаховими, має досвід роботи не менше 5 років, за останні п’ять років не менше 5публікацій та /або патентів;
  молодшого наукового співробітника: наявність наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) у галузях знань, що є фаховими, або магістра.
  Перелік документів для участі у конкурсі:
  1. Письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
  2. Копія 1,2,11-16 стор. Паспорту, завірених належним чином;
  3. Заповнена особова картка (встановленого зразка);
  4. Автобіографія;
  5. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);
  6. Перелік наукових праць;
  7. Документи про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 5 років;
  8. Письмова згода на обробку персональних даних.
  Можуть бути надані інші документи, що засвідчують професійні якості.
  Конкурс оголошений в газеті «Ваше здоров’я» № 9-10 від 06.03.2020р. (друковане видання).
  Строк конкурсу – 30 календарних днів з дня оголошення.
  Документи надсилати за адресою:
  03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 5,
  ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського
  НАМН України».
  Довідки за телефоном: 275-24-33.