НАМН України повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України

1857

Національна академія медичних наук України відповідно до свого Статуту повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН України з таких спеціальностей:

Відділення теоретичної та профілактичної медицини:

академіків: фармакологія-1; хірургічна ендокринологія-1; науково-медичне забезпечення збройних сил та правоохоронних органів -1; соціальна медицина-1.

членів-кореспондентів НАМН України: гігієна-1; соціальна медицина-3; молекулярна ендокринологія-1; радіаційна медицина-1; біохімія-1; ендокринна хірургія-1; трансфузійна медицина-1; медична радіологія та онкологія-1; фармакологія -1; радіаційна імунологія-1.

Відділення клінічної медицини:

академіків: загальна та невідкладна хірургія – 2, терапія – 1; офтальмологія – 1; урологія – 1; медична реабілітація -1; акушерство і гінекологія -1.

членів-кореспондентів НАМН України: гастроентерологія -1; неонатальна хірургія-1; неонатальна реанімація та реабілітація-1; терапія-1; експериментальна стоматологія-1; педіатрія підліткового віку-1; анестезіологія-1; офтальмологія-1; нейрохірургія-1; дитяча кардіологія-1; ендоваскулярна нейрорентгенохірургія-1; дерматологія і венерологія-1; психіатрія і наркологія-1; ортопедія і травматологія-1; кардіохірургія-1; стоматологія-1; отоларингологія-1.

Відповідно до п. 5 Статуту НАМН України дійсними членами (академіками) НАМН України обираються члени-кореспонденти НАМН та НАН України, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем, що мають велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну науково-громадську діяльність. Членами-кореспондентами НАМН України обираються доктори наук, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову і громадську діяльність.

Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) НАМН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) НАМН України.

Право висувати кандидатів у члени-кореспонденти НАМН України мають вчені ради наукових установ, атестованих відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», вищих навчальних закладів (університетів та академій), дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України.

Висунення кандидатів науковими установами, закладами вищої освіти проводиться на засіданнях учених і науково-технічних рад таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Пропозиції щодо висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАМН України подаються до Президії НАМН України протягом одного місяця від дня публікації цього повідомлення з доданням таких документів:

подання (рішення ради із зазначенням результатів таємного голосування у разі висунення кандидата науковою установою, закладом вищої освіти або листа з відповідним мотивуванням у разі висунення кандидата членом Національної академії медичних наук України); анкети наукового працівника (особового листка з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографії; копій першої сторінки паспорта громадянина України; дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; списку наукових праць; відзиву про наукову діяльність кандидата з основного місця роботи; письмової згоди кандидата на балотування у довільній формі; згоди на збір та обробку персональних даних встановленого зразка. Документи подаються в одному примірнику в папці для паперів.

У разі неподання будь-якого із зазначених документів кандидат не може бути зареєстрований.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії медичних наук України, вул. Герцена, 12, Київ-050, 04050. Довідки за телефонами: 489-39-81, 483-04-70, 489-39-79.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

(оголошення опубліковано в газеті «Голос України» від 15 червня 2021 № 111(7611)