Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України

8632
Керівник: в.о. директора член-кореспондент НАМН України, професор Галина Дмитрівна Фадєєнко
Сайт: http://www.therapy.org.ua
Контакти: 61039, м. Харків, пр. Любові Малої, 2-а. Е-mаіl: іnfo@therapy.gov.ua
Телефон: т/факс: (057)370-28-18

Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ  – єдиний в Україні  науково-дослідний і клініко-діагностичний загальнотерапевтичний центр.

Історія інституту починається з 1980 р., коли був організований Республіканський кардіологічний диспансер, на базі якого у 1981р. відкрита філія Українського НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. У 1986 р. філія була реорганізована в Харківський НДІ терапії. Засновником і першим директором інституту була Герой України, академік НАН, АМН України, РАМН Любов Трохимівна Мала.

Основними напрямами діяльності інституту є вивчення причин та розробка методів попередження, раннього виявлення та лікування найбільш поширених хронічних захворювань внутрішніх органів (серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, нирок). Колектив інституту проводить  фундаментальні та прикладні наукові дослідження  в терапії, займається розробкою оптимальної фармакотерапії основних терапевтичних захворювань.

Наукові дослідження останніх років присвячені: вивченню ролі ендотелійзалежних, імунозапальних та тромбоцитарних механізмів  прогресування атеросклерозу і серцевої недостатності, вивченню патогенетичних механізмів ішемічної хвороби серця, гострого коронарного синдрому, артеріальної  гіпертензії, порушення ритму та лікуванню цих станів. Розроблені та впроваджені у практику методи раннього виявлення передраку шлунку за спеціальними гематологічними маркерами.  Глибоко вивчається  функціональна активність  формених елементів крові і клітин судинного  ендотелію у хворих із захворюваннями нирок. За участю науковців інституту здійснюються фрагменти Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” та “Програми з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні”.

Результати наукових досліджень відображені у 56 монографіях, 91 методичній рекомендації та понад 12 тисячах журнальних статей. В інституті видаються фахові видання: “Український терапевтичний журнал” та журнал “Сучасна гастроентерологія”.

До складу інституту входить 11 науково-дослідних відділів, 8 клінічних відділень, регіональний лікувально-діагностичний центр, консультативна поліклініка. В інституті працює 461 співробітник, в тому числі 127 співробітників, які забезпечують науково-дослідницьку діяльність. Науковий потенціал інституту складається з 11 докторів медичних наук, 42 кандидатів медичних та 3  біологічних наук. З моменту заснування в інституті виконано 27 докторських і 148 кандидатських дисертацій, в тому числі підготовлено 37 кандидатів і 8 докторів наук для різних держав дальнього і ближнього зарубіжжя.

Щорічно в клініці інституту проходить лікування близько 10 тисяч хворих, понад 27 тисяч пацієнтів одержують консультації і рекомендації. На базі клініки розташовані обласний центр профілактики та лікування артеріальної гіпертензії, міські гастроентерологічний і нефрологiчний центри.

Висококваліфіковані спеціалісти і найсучасніше оснащення, поєднання всебічного обстеження і можливості надання спеціалізованої медичної допомоги  терапевтичної спрямованості дозволяють вирішувати  найважливішу задачу терапії – лікування організму хворої людини в цілому.