НОВИЦЬКА-УСЕНКО Людмила Василівна

1562
Народилася 10.07.1934 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 05.04.1993 р. за спеціальністю "анестезіологія", член-кореспондент НАН України (1991), доктор медичних наук (1971), професор (1973), Заслужений діяч науки УРСР (1984), лауреат премії Уряду Російської Федерації (1999), лауреат Державної премії України (2000), завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії (1973 – 2008), професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії (з 2008).


Відомий вчений в галузі анестезіології та реаніматології. Основні напрями наукової діяльності присвячені вивченню механізмів адаптації гомеостазу при різних критичних станах (операційна травма, нейротравма, хімічна травма та інші) і розробці заходів щодо захисту організму від агресії з метою збереження адекватного функціонування систем життєзабезпечення. Науково обґрунтовані нові підходи до вибору оптимальних варіантів анестезії в залежності від характеру оперативного втручання та віку хворого. У хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою виявлені закономірності розвитку компенсаторних реакцій, розроблені шляхи збереження життєздатності нервової тканини і всього організму.

Розробила оригінальні методи життєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і катастрофах, перш за все в гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, технології застосування екстракорпоральних методів детоксикації у хворих на гостру хімічну травму.

Експериментальними та клінічними дослідженнями обґрунтувала використання негемоглобінового кровозамінника з газотранспортною функцією – перфторану при нейротравмі, постреанімаційній хворобі, гострому інфаркті міокарда, сепсисі, поліорганній недостатності, що сприяє прискоренню клінічного видужання, зменшенню ускладнень, зниженню летальності та поліпшенню якості життя цих хворих у віддаленому періоді із збереженням інтелекту, працездатності та соціальної активності. 

Вивчення когнітивних порушень та методів їх діагностики і фармакологічного відновлення при проведенні оперативних втручань в умовах анестезіологічного забезпечення.

В останні роки розробляються методи фармакологічної органопротекції для профілактики і корекції стрес-обумовлених порушень організму, пошуку методів захисту головного мозку від гіпоксії, в т.ч. з’ясуванню факторів ризику, причин розвитку післяопераційної та післятравматичної когнітивних дисфункцій, розробці заходів їх профілактики і корекції. На всіх наукових напрямах розвивається концепція випереджаючого усунення дезадаптації, створення принципово нових біологічних підходів до ліквідації гіпоксії різного походження та її наслідків

 
Автор понад 700 наукових робіт, з яких 33 монографії, практичні керівництва, довідники, 19 підручників та навчальних посібників для вищих медичних навчальних закладів, 23 патенти та авторських свідоцтва. Підготувала 6 докторів та 51 кандидата медичних наук. Заснувала Дніпропетровську наукову асоціацію анестезіологів, яку очолювала впродовж 40 років. 

Голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій анестезіологів, хірургів та лікарів лікувальної і спортивної медицини, член Проблемної комісії «Анестезіологія та інтенсивна терапія» МОЗ та НАМН України, член Правління Української і Дніпропетровської асоціації анестезіологів. Почесний член наукового товариства анестезіологів і реаніматологів Грузії та Федерації анестезіологів і реаніматологів Росії. Фундатор «Фонду пошуку і підтримки талановитої молоді». 

 З 1994 року заснувала 2 особисті щорічні премії для студентів і учнів медичного ліцею за кращі наукові роботи з невідкладних станів, які за цей час отримали 21 учень ліцею і 21 студент та інтерн ДЗ «ДМА МОЗ України». Член редакційних рад 6 провідних наукових журналів України і Росії.

Нагороджена знаком «Отличнику здравоохранения», медаллю «За трудовую доблесть», була представлена на аллеї Трудової слави ВДНХ УРСР, Почесною Грамотою Кабінета Міністрів України з пам'ятним знаком, орденами Української Православної церкви – «Преподобного Агапіта Печерського» III ступеня, «Ікони Почаєвської Пресвятої Богородиці», «Святителя Луки Кримського», академічною премією та медаллю НАМН України, почесними грамотами і подяками МОЗ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів влади Днпропетровської ОДА та обласної ради, срібною медаллю Європейської академії природничих наук, пам'ятною медаллю РАН. Основні досягнення відмічені Міжнародним бібліографічним центром та Американським бібліографічним інститутом.

Депутат Дніпропетровської місцевої ради народних депутатів (1982-1985), Верховної Ради України (1985-1990), очолювала обласне товариство тверезості (1985-1990), обласне відділення дитячого фонду (1990-1994) член Дніпропетровського міськвиконкому (1993-1996), член експертної комісії ВАК України (1992-1997), почесний ректор «Університету золотого віку» при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України (з 2013).

 
Основні наукові праці: "Интенсивная терапия при кровопотере"(1990,1995,2007); "Концепция антиноцицептивного обезболивания"(1993); "Геріатрична анестезіологія та реаніматологія"(1994); "Перфторан в интенсивной терапии критических состояний"(1999); "Анестезіологія та інтенсивна терапія" (2003); "Руководство по интенсивной терапии"(2004); "Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, организация лечения, хирургическое лечение, интенсивная терапия"(2005); „Сердечно-лёгочная и церебральная реанимация»(2006, 2008, 2011, 2016); «Теоретические предпосылки и практические основы нутриционной поддержки в клинике критических состояний» (2008); "Руководство по анестезиологии" (2008); "Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципы интенсивной терапии, нейрореабилитация" у 2-х томах (2008); "Анестезіологія та інтенсивна терапія" (українською, російською та англійською мовами, 2010); "Екстрена медична допомога" (2014); "Анестезіологія та інтенсивна терапія" у 2-х томах (2013, 2015).


Служб.: 49044, м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 9. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», тел.: +38 (056) 713-50-69. E-mail: anest@dsma.dp.ua .