НЕТЯЖЕНКО Василь Захарович

2422
Народився 08.04.1943 р., член-кореспондент  Національної академії медичних наук України, обраний 04.10.2002 р. за спеціальністю "терапія",  доктор медичних наук (1989),  професор (1990),  Заслужений діяч науки  і техніки України  (2001), завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені  0.0. Богомольця (з 1988), декан  медичного факультету №2 Національного медичного  університету імені О.О. Богомольця  (з 1989), Дійсний член Європейського кардіологічного товариства (F.E.S.C.), Член (ISSIM) виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини (2006).


Основні напрями наукової діяльності: розробка концепції провадження хворих з тромбоемболічними ускладненнями та синдромом дисемінованого внутрішньосудинного мікрозсідання крові при патології внутрішніх органів; оптимізація діагностики та вивчення прогностичного значення порушень гемокоагуляційного гомеостазу в клініці внутрішніх хвороб; провадження нових методів інтенсивної терапії, зокрема системного тромболізису, антикоагулятивної та антиагрегантної терапії при гострому інфаркті міокарда; розробка нових алгоритмів діагностики, лікування та предикторів життєвозагрожуючих аритмій , коматозних та гіпоксичних станів в клініці внутрішніх хвороб; встановлення статевих особливостей факторів ризику, закономірностей змін серцево – судинної системи у жінок в період менопаузи; діагностика та лікування ІХС в рамках Європейської наукової програми "Жінка в серці"; з'ясування особливостей перебігу гострих та хронічних форм ІХС при супутній патології внутрішніх органів ; дослідження ефективності та безпеки застосування нових лікарських препаратів в клініці внутрішніх хвороб, розробка практичних питань клінічної фармакології традиційних та нових серцево- судинних засобів, вивченню питань резистентності до антитромбоцитарних препаратів. Вперше в клінічній вітчизняній та міжнародній практиці науково обгрунтував концепцію патогенезу, діагностики та лікування нестабільних форм гострого інфаркту міокарда.
 
Автор понад 700 наукових праць, серед них 27 монографій, підручники та навчальні посібники,  6 авторських свідоцтв.  Підготував 11 докторів та 28 кандидатів  наук.

Президент ВГО "Асоціація лікарів-інтерністів України", член Президії Українського кардіологічного товариства, дійсний член Європейського кардіологічного товариства та Міжнародного Товариства Внутрішньої медицини, співорганізатор акредитованих наукових та освітніх заходів у системі міжнародної післядипломної освіти, Голова Апробаційної ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний редактор журналу "Внутрішня медицина", член редакційних рад ряду фахових журналів.


Служб.: 01004, Київ-4, бульвар Т. Шевченка, 13, Національний медичний університет імені  О.О. Богомольця. Тел./факс:  (+380) 44 465-27-33, 481-10-39; тел.: 465-27-34, e-mail: vnetiazhenko@ukr.net . Сайт: http://nmu.ua/zagalni-vidomosti/kafedri/department-propaedeutics-internal-medicine-1/