ПАРХОМЕНКО Олександр Миколайович

3054
Народився 14.05.1958р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний  28.12.2011 р. за спеціальністю "клінічна фармакологія"; доктор медичних наук (1995), професор (1997),  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), лауреат Премії імені М.Д.Стражеска НАН України (2009), лікар вищої категорії, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України».


Провідний учений у галузі кардіології та клінічної фармакології. Основні напрями наукової діяльності: обґрунтування застосування бета-адреноблокаторів у хворих з гострою серцевою недостатністю, розробка стратегії захисту міокарда у хворих на гострий коронарний синдром шляхом фармакологічного впливу на активність метаболічних процесів під час ішемії міокарда та його реперфузії, генетичні дослідження у хворих на гострі коронарні синдроми. Брав участь у розробці нових методів інвазивної та неінвазивної електрофізіологічної діагностики ризику розвитку загрозливих для життя аритмій та раптової смерті, прихованих ішемічних уражень серця, обґрунтуванні та впровадженні безконтактних біомагнітних методів вивчення серця. Співрозробник нового вітчизняного інноваційного органопротектора Корвітину. Уперше обґрунтував і застосував пролонговану високу епідуральну аналгезію пропранололом у хворих на інфаркт міокарда, впровадив у кардіологічну практику метод сорбційної детоксикації кремній-органічними ентеросорбентами, методи молекулярної кардіології, фармакогенетики та епігенетики при невідкладних кардіоваскулярних станах. Усі нові розробки захищені 28 патентами. Є співрозробником та співавтором міжнародних груп вчених у Гарварді (США), Університетах МакМастер (Канада), Дюк (США), Сан-Паоло (Бразілія), Оксфорда та Імператорського коледжу Лондона (Велика Британія) з обґрунтування, організації та проведення міжнародних багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень з вивчення та впровадження у всесвітню клінічну практику інноваційних фармакологічних технологій у хворих на серцево-судинні захворювання.

 
Автор близько 600 наукових робіт, у тому числі співавтор 12 монографій, посібників, довідників. Співавтор Національних настанов з кардіології (2010, 2012, 2014, 2016), Європейського Керівництва з невідкладної кардіології (2011, 2014, 2018), рекомендацій Європейського товариства кардіологів (2002-2018). Підготував  2 доктори та 13 кандидатів медичних наук.

Індекс цитування за даними Research Gate 41,86; Індекс Гірша 40. 
 
Голова Асоціації з невідкладної кардіоваскулярної патології, віце-президент Асоціації кардіологів України, Почесний член та член Правління Європейського товариства кардіологів, співзасновник та член керівництва Європейської Робочої групи і Асоціації з невідкладної кардіології, член Правління та Почесний член Міжнародного товариства ангіологів (США), член Американського коледжу кардіологів, Американської Асоціації серця, член редакційних рад багатьох вітчизняних фахових видань та закордонних фахових журналів «Cardiology», «Seminars in Cardiology», «European Journal of Acute Cardiovascular Care».     

Нагороджений срібною медаллю Європейського товариства кардіологів (2004), у 2007 році – званням «Міжнародного професійного визнання» бібліографічного товариства “Who is Who” (США),  у грудні 2016 р. нагороджений Національною Академією Наук України, Міністерством освіти і науки, Міжнародним Агентством «THOMSON REUTERS» (США) Почесним званням «Лідер науки України 2016». 
 
Основні наукові праці: «Гострі коронарні синдроми» (2006), «Ендогенні механізми захисту міокарда під час ішемії та реперфузії» (2008), «Нові стратегії лікування стабільної стенокардії» (2011); «Біофлавоноїди як органопротектори» (2012).


Служб.: 03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска»  НАМН України», тел.: (044) 249-70-15, факс (044) 249-70-15, E-mail: aparkhomenko@yahoo.com