Внутрішньоартеріальна хіміоемболізація в онкологічному стаціонарі України

320

За участі старшого наукового співробітника ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» к.м.н. Альтмана Ігоря Володимировича, впроваджено в практику метод внутрішньоартеріальної хіміоемболізації в онкологічному стаціонарі України.

Внутрішньоартеріальна хіміоемболізація – малоінвазивний ендоваскулярний метод паліативного лікування онкологічних хворих, що полягає у підведенні хіміопрепарату по артеріях безпосередньо до самої пухлини через катетер, з подальшим закриттям цих артерій спеціальними частками – «емболами».

Внаслідок цього досягається лікувальний ефект, як за рахунок впливу хіміопрепарату на клітини пухлині, так і за рахунок некрозу самої пухлини у результаті перекриття кровотоку до пухлини. На даний час створені емболи, які здатні накопичувати хіміопрепарат всередині частинок та повільно звільняти його в тканині пухлини після емболізації протягом тривалого часу, що значно посилює дію протипухлинного препарату.

Джерело: ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»