90-річний ювілей ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМН України»

2841
ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії імені Володимира Терентійовича Зайцева Національної академії медичних наук України” в 2020-му році святкує свій 90-річний ювілей.

 

Інститут був створений у 1930 році за ініціативою академіка В.М.Шамова як Український інститут переливання крові і невідкладної хірургії. У 1965 р. Інститут було реорганізовано у Харківський НДІ загальної та невідкладної хірургії, його директором став академік О.О.Шалімов. З 1965 р. основними напрямками наукових досліджень Інституту стала розробка питань організації та надання невідкладної  хірургічної допомоги хворим на Україні, у тому числі створення спеціалізованої невідкладної допомоги – політравма, шок, гострі шлунково-кишкові кровотечі, гострий панкреатит, хірургічні інфекції.

Одночасно на базі Інституту у 1965 р. було організовано перше в Україні відділення хірургії судин. З 1974 по 1999 р.р. Інститут очолював проф. Зайцев В.Т. Під його керівництвом була створена школа хірургів-невідкладників. З 1999 р. Інститут очолює учень проф. В.Т.Зайцева, д.мед.н., проф. В.В.Бойко. Під його керівництвом були засновані нові напрямки: квантово-біологічний підхід в лікуванні хірургічних і онкологічних захворювань; розширені оперативні втручання при пухлинах шиї й тазових органів; розробка оригінальних методів операцій при різних хірургічних захворюваннях та інші. У 2000 р. Інститут був переданий у підпорядкування Національної академії медичних наук України.

На теперішній час ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України” – провідний науково-клінічний центр з проблем невідкладної хірургії в Україні.

Основні напрямки наукової діяльності ДУ “ІЗНХ ім.В.Т. Зайцева НАМНУ”: гіпер- та гіпобіотичні процеси в хірургії; взаємодія імунних, ендотеліальних та інфекційних факторів з процесами апоптозу в хірургії; адаптаційно-компенсаторні механізми та корекція порушень гомеостазу у хворих хірургічного профілю; невідкладна хірургія та хірургія ушкоджень органів грудної та черевної порожнин; моделювання патологічних станів, а також гемостаз в невідкладній хірургії; гнійно-септичні стани; реконструктивна хірургія підвищеної складності та невідкладна онкохірургія; організація екстреної хірургічної допомоги.


За період 2000-2018 роки в Інституті захищено 33 докторських та 104 кандидатських дисертацій. Вийшли друком 109 монографій, посібників та підручників, опубліковано 3500 наукових робіт, одержано 525 патентів України. Важливою подією 2013 року стала реєстрація наукового відкриття «П‘єзосинтетичний синтез в біологічних тканинах – п‘єзобіосинтез».

Характерною особливістю Інституту є багатопрофільність та широта проблем, що вирішуються, здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі загальної та невідкладної хірургії, виявлення на базі цих досліджень принципово нових можливостей наукового та науково-технічного прогресу в хірургії.

За останні роки в Інституті розроблені та впроваджені нові операції при ускладнених пухлинах малого тазу зі збереженням сечового міхура та сечоводів (альтернатива евісцерації); трансплантаційні технології реконструкції трахеї зі збереженням її прохідності при різних видах патології, трансхіатальні реконструктивно-відновлювальні оперативні втручання при неспроможності стравохідних анастомозів; корекція порушень коронарного кровотоку при злоякісних утвореннях легень та ішемічної хвороби серця; методика газоструминної дисекції, що дозволяє залишити неушкодженими судинні і секреторні елементи паренхіми печінки; методи диференціальної діагностики гострих венозних тромбозів для виявлення точної локалізації тромбозу, його протяжності та емболонебезпечності; методика гастропластики після комбінованої гастректомії шляхом переміщення ілеоцекального сегмента кишківника у верхні відділи травного тракту; технологія лікування глибоких та пограничних опіків від моменту діагностики до моменту оцінки результатів клінічної реабілітації; сумісно з фахівцями Інституту радіофізики і електроніки НАН України впроваджена технологія лікування гнійно-запальних захворювань і гнійно-септичних післяопераційних ускладнень за рахунок високочастотного електромагнітного опромінення, проводяться дослідження регуляції автотолерантності циркулюючих імунокомпетентних клітин і тимоцитів хворих на міастенію. Інститут надає висококваліфіковану медичну допомогу постраждалим із мінно-вибуховими, вогнепальними та колото-різаними пораненнями судин кінцівок та серця з ушкодженням внутрішньосерцевих структур, проводить усі можливі оперативні втручання при вадах серця у дорослих та дітей, проводить імплантацію пристроїв для електростимуляції серця та радіочастотні аблації усіх видів аритмій. Розроблені в Інституті нові методи діагностики, лікування та пристрої широко впроваджуються в хірургічні відділення практичної ланки охорони здоров’я.

Останні 20 років Інститут очолює Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України, професор Бойко Валерій Володимирович.