Остеохондроз грудного відділу хребта, міжреберна невралгія. Дорсалгія. Клінічний випадок.

19914

Пацієнтка Вартікян  Н.С.  58 років, історія хвороби № 98011

Анамнез хвороби: Пацієнтка хворіє 3 місяці, коли стала поступово відчувати наростаючі болі у грудному відділі хребта під час навантаження із іррадіацією вздовж ребер з обох сторін. До звернення у ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України була обстежена клінічно та рентгенологічно за місцем проживання. Лікувалась симптоматично в амбулаторних умовах протягом 2-х місяців із встановленим діагнозом: Остеохондроз грудного відділу хребта, міжреберна невралгія. Дорсалгія.  Спочатку больовий синдром зменшувався на фоні медикаментозної терапії : НПЗЗ, міорелаксанти, вітаміни, масаж, ортопедичний режим. Але 4 тижні тому  пацієнтка відмітила загострення болю без видимої причини під час ходи та у стані спокою (до 7-8 балів за ВАШ), у зв’язку із прогресуванням захворювання, що не було діагностовано. Медикаментозна терапія та проведені блокади були без позитивної динаміки. Пацієнтка звернулась до ІПХС із вираженим больовим синдромом у грудному відділі хребта із іррадіацією вздовж ребер за ургентними показами (ВАШ 8 балів). З обстеження рентгенограми грудного відділу хребта. (Рис.1)

Рис.1 Рентгенограми грудопоперекового відділу хребта на момент звернення до ІПХС: А) пряма проекція; Б) бокова проекція.

Призначено: Комп’ютерна томографія грудного відділу хребта. (Рис.2,3)

Рис.2  КТ грудного відділу хребта у 3-х проекціях із центрацією на ThVIII хребець.

Діагноз:  Гемангіома тіла ThVIII хребця. Полісегментарний остеохондроз, спондилоартроз грудного відділу хребта. Стійка та виражена дорсалгія. (рис. 1,2,3).

Проведено детальні виміри ураженого тіла ThVIII хребця за допомогою КТ (рис.3).

Рис.3  КТ грудного відділу хребта , сагітальна проекція на рівні ThVIII хребеця. Встановлено, що товщина задньої стінки хребця становить 0,52 мм.

Прийнято рішення стосовно виконання оперативного втручання в обсязі: пункційна вертебропластика тіла ThVIII хребця кістковим цементом synicem 1 G.

Виконання вище вказаного оперативного втручання ураховуючи пошкодження задньої стінки тіла хребця із збереженою товщиною останньої всього у  0,52 мм. потребує додаткового інтраопераційного контролю із-за великого ризику міграції кісткового цементу у напрямку спинномозкового каналу та наступному розвитку неврологічних розладів.

02.07.20р. Оперативне втручання у обсязі: Пункційна біопсія, вертебропластика тіла ThVIII хребця кістковим цементом synicem під контролем нейромоніторингу. (Рис. 4,5)

Рис.4 Хід операції під контролем нейромоніторингу.

Рис.5 Післяопераційні рентгенограми грудопоперекового відділу хребта: А) пряма проекція; Б) бокова проекція.

У післяопераційному періоді полегшення больового синдрому у грудному відділі хребта (ВАШ 3 бали), відсутність неврологічних розладів.

Підготував: к.м.н. Перфільєв О.В.