Заголовок

772

За матеріалами круглого столу на тему: «Комп’ютерні ігри та їх вплив на дітей»
Сучасні технології  створення комп’ютерних ігор (їх інтерактивність, графіка, звук, доступність тощо) роблять їх надзвичайно популярними, особливо серед підлітків.

Сьогодні можливо завантажити гру з веб-сайтів за допомогою спеціальних програм та он-лайн режиму в мережі Інтернет. У сучасному світі комп’ютерні ігри перетворились на елемент сучасної культури як найпопулярніший вид пасивного відпочинку і кількість їх прихильників все збільшується.

Популяризація насилля  у відеоіграх стала причиною стурбованості у багатьох державах,  тому у різних країнах світу діють суворі обмеження на використання комп’ютерних ігор з елементами насильства та зброї, закріплені в законодавчих актах. На території України розповсюдження комп’ютерних ігор чинним законодавством не врегульовано. Не розроблені критерії відбору і маркування комп’ютерних ігор залежно від вікової аудиторії осіб, на яку вони розраховані. Вплив комп’ютерних ігор на моральне та психічне здоров’я людини вивчено посередньо. Неупорядкований процес розповсюдження та реалізації комп’ютерних ігор з елементами насильства, жорстокості, еротики та мобільного контенту еротичного характеру.

Комп’ютерні ігри, що використовуються в комп’ютерному ігровому закладі, за складністю та змістом повинні відповідати статево-віковим психофізичним особливостям дітей. Необхідно забезпечити, зокрема , комплекти ігор окремо для дітей молодшого (6-11 років), середнього (12-15 років), старшого шкільного віку (16-18 років).
«Результати проведених Інститутом досліджень свідчать про незадовільні санітарно-гігієнічні умови обладнання, влаштування та утримання комп’ютерних ігрових закладів. – наголосила заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України» Н.С.ПолькаБезконтрольний продаж і використання не ліцензованих комп’ютерних ігор сумнівної якості та змісту, які, як правило, містять сцени насильства та жорстокості на фоні негативних тенденцій у стані здоров’я дітей і проведення дозвілля у вигляді комп’ютерної ігрової діяльності становить потенційну загрозу для їх здоров’я.»
Тривалість ігрової діяльності в комп’ютерних ігрових закладах повинна становити:

 • для дітей молодшого шкільного віку, 6-10 років (1-4 класи) – не більше 30 хв.;
 • середнього і старшого шкільного віку, 11-16 років і старші (з 5 класу) – 45 хв.;

Максимальна тривалість ігрової діяльності в комп’ютерних ігрових закладах не повинна перевищувати 60 хв. Частота відвідування закладів не повинна становити більше двох разів на тиждень.

В Європі діє європейська рейтингова система відеоігор та іншого розважального програмного продукту Pan European Game Information (PEGI), яка набула чинності в квітні 2003 року та замінила багато національних систем позначок та маркувань продукції на єдину європейську. Pan European Game Information (PEGI) була розроблена організацією Interactive Software Федерації Європи (ISFE), яка представляє інтереси Європейського союзу та міжнародних організацій, в якій об’єднані компанії, що представляють галузь виробників програмного забезпечення в 27 державах.

Активну участь у організації контролю за дотриманням законодавства у сфері обігу комп’ютерних ігор здійснюють громадські організації.

 З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту суспільної моралі Національною експертною України з питань захисту суспільної моралі (далі – Національна комісія) було прийнято такі рішення:

 • Про дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі при обігу комп’ютерних ігор на території України (рішення від 09.04.2013 №1);
 • Про міжнародну практику правового регулювання обігу комп’ютерних ігор (рішення від 24.10.2013 №2);
 • Національною комісією було підготовлено та направлено запити до Міністерства закордонних справ України (лист від 28.02.2014 №226/4) та до Федерації з інтерактивного програмного забезпечення Європи щодо можливого механізму імплементації PEGI.

 
На сьогодні існує нагальна потреба:

 • Ініціювати питання законодавчого врегулювання порядку виробництва, встановлення права власності та реєстрація комп’ютерних ігорна (розробка проекту закону про обіг комп’ютерних ігор на території України, встановлення правового механізму запобігання обігу на території України комп’ютерних ігор, які порушують законодавство у сфері захисту суспільної моралі, розробка проекту закону про обіг інформаційної продукції у мережі Інтернет);
 • Вивчити досвід інших країн щодо регулювання питання обігу інформаційної продукції з елементами еротики, насильства та жорстокості;
 • Вивчити можливості інтегрування міжнародних рейтингових систем відео ігор та іншого розважального програмного продукту (європейська рейтингова система Pan European Game Information (PEGI), американська  Entertainment Software Rating Board та інші);
 • У законопроектах передбачити норми щодо застосування засобів для обмеження доступу дітей до комп’ютерних ігор, що негативно впливають на дітей;
 • Створити класифікацію комп’ютерних ігор, в тому числі за віковим критерієм;
 • Упорядкувати процес розповсюдження комп’ютерних ігор. Визначити експертний орган для оцінки комп’ютерних ігор, встановити порядок дослідження, ліцензування, реєстрації, внесення до реєстру та відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог;
 • Створити класифікатори  комп’ютерних ігор, у тому числі, в тому числі за віковим критерієм;
 • Створити інформаційні продукти для здійснення роз’яснювальної роботи серед батьків та інших осіб щодо прийнятності перегляду недійних продуктів дітьми або молоддю. Застосовувати практику залучення до здійснення контролю батьків та представників громадськості. Наприклад, створити веб-портал для батьків, які занепокоєні щодо негативного впливу будь-якої інформаційної діяльності або продукції для дітей, за допомогою якого можна написати скаргу до відповідних контролюючих установ.